X
A A A A A
-A A A+

Bērnu slimnīcas Epilepsijas un miega medicīnas centrs

17%
Saziedots: 55 000 €
Nepieciešams: 320 358 €


Ziedot

Bērnu slimnīcas Epilepsijas un miega medicīnas centrs pēdējo gadu laikā strauji attīstījis iespējas bērniem Latvijā diagnosticēt un ārstēt epilepsijas un miega traucējumus. Lai veidotu plašāku, pieprasījumam un izmeklējumu specifikai piemērotāku vidi, Bērnu slimnīca sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu un tā atbalstītājiem uzsāk ziedošanas kampaņu Epilepsijas un miega medicīnas centra iekārtošanai.

Epilepsija ir viena no biežākajām neiroloģiskajām slimībām gan bērnu, gan pieaugušo vidū, savukārt miega traucējumi ir viena no visbiežākajām nepietiekami novērtētajām veselības problēmām. Pētījumi liecina, ka no epilepsijas cieš 1-2% pasaules populācijas, bet miega traucējumi ikdienā skar pat 12% bērnu. Tas nozīmē, ka tūkstošiem bērnu arī Latvijā saskaras ar epilepsiju un miega veselības problēmām. 

Līdz 2016. gadam, kad tika dibināts Bērnu slimnīcas Epilepsijas un miega medicīnas centrs, epilepsijas un miega medicīnas jomas Latvijā ilgstoši bija mazattīstītas. Jau pirmo darbības gadu laikā, par spīti ļoti ierobežotiem resursiem, centram izdevies nodrošināt būtisku attīstības progresu: ieviesti daudz jauni izmeklējumi un ārstēšanas metodes, kā arī nopietni strādāts pie miega un epilepsijas tēmu aktualizēšanas sabiedrībā.  

“Šobrīd mūsu centra pakalpojumu klāsts un iespējas jau atbilst pasaules vadošo klīniku standartiem gan epilepsijas, gan miega medicīnas jomā. Esam vadošais centrs Baltijas valstīs. Tomēr svarīgi uzsvērt, ka miega un epilepsijas izmeklējumi prasa īpašus apstākļus, kurus pašreiz vairs nespējam piedāvāt vajadzīgajā apjomā. Tas nozīmē, ka nespējam laikus palīdzēt daudziem pacientiem, bet savlaicīga palīdzība ir izšķiroša labas ilgtermiņa prognozes nodrošināšanai,” saka Epilepsijas un miega medicīnas centra vadītājs Jurģis Strautmanis. 

2016. gadā Epilepsijas un miega medicīnas centrā sarežģīti izmeklējumi veikti un ārstēšana nodrošināta apmēram divdesmit bērniem, bet 2022. gadā – jau apmēram trijiem simtiem. Centrs nodrošina arī standarta izmeklējumu veikšanu apmēram tūkstotim bērnu gadā. 

Straujais pieprasījums pēc palīdzības skaidri norāda, ka nepieciešams palielināt centra darbības jaudu, tādēļ Bērnu slimnīca Epilepsijas un miega medicīnas centra attīstību izvirzījusi kā vienu no prioritātēm. Ir uzsākta jauna, plašāka centram paredzētas ēkas būvniecība – tās telpās tiks izveidota īpaši miega un epilepsijas izmeklējumiem piemērota, ar augstvērtīgām tehnoloģijām iekārtota vide. Jaunā centra telpu kopējā platība būs 471 m2, un tajā sarežģītus izmeklējumus varēs veikt pat 700-1000 pacientiem gadā, bet standarta izmeklējumus apmēram 3000-4000, kas ir 2-3 reizes vairāk, nekā līdz šim. 

Lai uzsāktu pamatdarbus, ir nepieciešami ap 110 000 eiro, bet lai iekārtotu centra telpas un pacienti justos ērti, kopsummā nepieciešami 320 358 eiro. Tie paredzēti tehnoloģisko medicīnas iekārtu, ērtu funkcionālo gultu, kā arī bērnu centra mēbeļu iegādei. Ar šobrīd pieejamajiem finanšu resursiem nav iespējams segt visas vajadzības, tādēļ Bērnu slimnīcas fonds lūdz sabiedrības atbalstu.