X
A A A A A
-A A A+

Ziedojuma noteikumi

Ikvienam ziedotājam ir tiesības:

  • Būt informētam par ziedojuma saņēmējas organizācijas misiju, mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par organizācijas iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
  • Būt pārliecinātam, ka līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.

  • Būt informētam par to, kādi cilvēki strādā organizācijā, un sagaidīt no šiem cilvēkiem godprātību, pārraugot ziedojuma izmantošanu.

  • Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem.

  • Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.

  • Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.

  • Sagaidīt, ka visas attiecības ar personām, kuras pārstāv ziedojuma saņēmēju organizāciju, būs pilnīgi profesionālas un godīgas.

  • Pārliecināties organizācijas grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu.

  • Saņemt atpakaļ savu ziedojumu, ja tas fondam vairs nav nepieciešams.

  • Uzdot jautājumus un nekavējoties saņemt patiesas un atklātas atbildes.

Ja Jums rodas jautājumi, priecāsimies, ja vēlēsieties mūs satikt un detalizēti iepazīties ar sava ziedojuma izlietojuma mērķi! Lūdzam sazināties ar Bērnu Slimnīcas fondu par Jums izdevīgāko laiku.