X
A A A A A
-A A A+

2019. gada atskaite

2019. gadā, pateicoties ziedotājiem un dotācijām, esam varējuši sniegt atbalstu 1 587 768 EUR apmērā! Sirsnīgs paldies!

1) Atbalsts individuālu bērnu veselībai
• atbalstījām kopumā vairāk nekā 571 bērnus- vairāk nekā 70 Bērnu slimnīcas pacientus, kuru veiksmīgai ārstēšanai bija nepieciešami papildu izmeklējumi vai medikamenti, kas nav valsts apmaksāto pakalpojumu sarakstā; apmaksājām medicīniskās palīdzības saņemšanu ārpus Latvijas 11 Bērnu slimnīcas pacientiem; nodrošinājām nokļūšanu mājās mazajiem pacientiem visas Latvijas robežās vairāk nekā 280 reizes; nodrošinājām palīdzību vairāk nekā 210 bērniem pēc ārstēšanās akciju Eņģeļi pār Latviju un Labestības dienas ietvaros;
• atbalstījām 15 Bērnu slimnīcas bijušo pacientu dalību Starptautiskās Uzvarētāju Spēlēs Maskavā (Winner games), kas ir unikālas sporta sacensības bērniem, kuri pārcietuši onkoloģisku saslimšanu, kā arī 10 esošo pacientu dalību īpašā nometnē Itālijā „Dynamo Camp”– atveseļošanās programmā Onkoloģijas nodaļas pacientiem;
• atbalstījām profesoru, bērnu ķirurgu no Somijas, Vācijas, Lielbritānijas un ASV vizītes Bērnu slimnīcā, lai sadarbībā ar Latvijas kolēģiem veiktu sarežģītas operācijas Bērnu slimnīcas pacientiem;

2) Ieguldījums slimnīcas vides uzlabošanai
• jaunu rotaļu istabu labiekārtošana Ķirurģijas nodaļā;
• speciālā pedagoga kabineta labiekārtošana un aprīkojuma sagāde;
• Hematoonkoloģijas nodaļas atbalsta programmas realizēšana, nodrošinot psiholoģisko atbalstu gan personālam, gan ģimenēm, kā arī sarūpējot nepieciešamo inventāru nodaļas pacientiem;
• īpaša rotaļu laukuma Hematoonkoloģijas nodaļas pacientiem izveidi, kas bērniem un viņu vecākiem ļauj pilnvērtīgi pavadīt laiku ārpus ārstniecības telpām, bet vienlaikus nepakļauj mazos pacientus infekciju riskam;
• izveidojām Klusuma telpu, kur bērnu vecāki var saņemt garīgo atbalstu bez īpašas reliģiskās piederības, lai ikviens varētu justies komfortabli;
• Bērnu slimnīcas Ķirurģijas nodaļas pacientiem sarūpējām 360 jaunas operāciju pidžamas, kas tapa sadarbībā ar Latvijas bērnu apģērba zīmolu HEBE.
• īstenojām uzgaidāmo telpu labiekārtošanu un uzlabošanu Juglas un Torņkalna novietnēs, sarūpējot mēbeles un cita veida aprīkojumu, kas bērniem mazina stresu un ļauj kopā ar vecākiem komfortabli gaidīt konsultāciju vai procedūru;
• sarīkojām piektos Dārza svētku pacientiem, viņu vecākiem un slimnīcas personālam;
• sadarbībā ar dzejnieci Inesi Zanderi un mākslinieku Reini Pētersonu izdevām dzejoļu grāmatu bērniem “Bērns, kas neiekrita”, lai mazinātu bērnu traumatismu;
• sarūpējām materiālus interešu izglītības darbam ar Bērnu slimnīcas pacientiem, grāmatu un spēļu krājumu papildināšanu Saulaino dienu bibliotēkā, kā arī pacientu iepriecināšanu gadskārtu svētkos, piemēram, Ziemassvētkos un Lieldienās;
• turpinājām īstenot tikšanās tradīciju – Tējas pēcpusdienas hematoonkoloģijas nodaļā, divas reizes mēnesī, noorganizējot pasākumus, ar dažādu interesantu personu līdzdalību;
• Spa dāvanu kartes, teātra un koncertu biļetes, kā arī vēl dažādi pārsteigumi tika sarūpēti kā atbalsts slimnīcas medmāsām Starptautiskajā māsu dienā.
• turpinājām nodrošināt Bērnu slimnīcas fonda Vecāku mājas darbu un sniegto atbalstu pacientu vecākiem, uzsākot arī jaunas atbalsta formas, piemēram, atbalsta grupu organizēšanu sērojošiem vecākiem pēc bērniņa zaudēšanas.

3) Ieguldījums ārstniecisko un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai un kvalitātes uzlabošanai
• paplašinot izveidotā Autisma kabineta darbību vecākiem, kuru bērniem ir diagnosticēts vai ir aizdomas par autiska spektra traucējumiem, uzsākām attālinātas konsultācijas, lai atbalstu saņemtu arī bērnu vecāki reģionos; sadarbībā ar slimnīcas speciālistiem izveidojām vecāku grupas, kur vecāki bez maksas varēja apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiksmīgāk varētu atbalstīt sava bērna attīstību; turpinājām nodrošināt bezmaksas diagnostiku, izmantojot ADOS testu 78 bērniem, kā arī iespēju saņemt nepieciešamo terapiju 113 bērniem;
• sadarbībā ar Bērnu slimnīcas speciālistiem izveidojām un aprīkojām Baltijas valstīs pirmo Bērnu podologa kabinetu;
• Fonda izveidotais Pusaudžu resursu centrs sadarbībā ar Labklājības ministriju turpinājām attīstīt izveidoto sabiedrībā balstīto profilakses programmu jauniešiem ar atkarību risku, paplašinot pakalpojumu un izveidojot pirmo reģionālo filiāli Liepājā, kā arī uzsākām sadarbību ar Nacionālo Veselības dienestu, izveidojot Garastāvokļa traucējumu programmu, lai sniegtu sabiedrībā balstītu, profesionālu un pierādījumos balstītu palīdzību jauniešiem ar depresiju un pašnāvību risku;
• turpinājām priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programmas „Drošais apmetnis” realizēšanu ar mērķi uzlabot šo bērnu veselības stāvokli ilgtermiņā;
• turpinājām rezidentu atbalsta programmas īstenošanu Bērnu slimnīcas klīnikās, kurās tiek prognozēts vislielākais, speciālistu trūkums tuvākajā nākotnē, kopā atbalstot, un 2019. gadā slimnīcai, piesaistot 17 speciālistus;
• turpinājām sniegt atbalstu operāciju veikšanai Bērnu slimnīcas epilepsijas pacientiem – klejotājnerva stimulatora implantācijai, apmaksājot materiāla sagādāšanu 2 bērniem.
4) Ieguldījums Bērnu slimnīcas medicīnas personāla izglītībā un izaugsmē
• atbalstījām ārstu, medmāsu, kā arī slimnīcas aprūpes un atbalsta personāla izaugsmi, sedzot starptautisku kongresu, konferenču, apmācību dalības maksas, ceļa un dzīvošanas izdevumus un honorāru izmaksas pieredzes apmaiņas programmās, ja kāds speciālists brauc pie mums, kā arī sarūpējot un abonējot izglītojošus izdevumus;
• nodrošinājām atbalstu jaunai apmācību programmai Bērnu slimnīcas Psihiatrijas klīnikas ietvaros, kur darbinieki apgūst ABA terapiju, lai varētu uzsākt pakalpojuma sniegšanu bērniem ar AST;
• sadarbībā ar Hārvardas Medicīnas Skolas un Bostonas Bērnu slimnīcu īstenojām jaunu, vērtīgu apmācību projektu – Rezidentu izglītības programma bērnu intensīvajā terapijā;
• nodrošinājām atbalstu HOPE programmas īstenošanai.

 

2019. gadā, pateicoties ziedotājiem, esam varējuši sniegt individuālu atbalstu 571 bērnam, 581 587.49 EUR apmērā!

- Esam varējuši sniegt atbalstu bērniem ar Autiskā spektra traucējumiem, finansējot viņu ABA terapijas un logopēdu nodarbības, kā arī apmaksāt ADOS testus.
- Esam varējuši steigt palīgā dažādos ārkārtas gadījumos: segt ceļa izdevumus uz ārvalstīm, apmaksāt valsts neapmaksātos medikamentus, sūtīt analīzes uz ārvalstu laboratorijām, segt valsts neapmaksātus medicīniskus pakalpojumus.
- 25 bērni ar kustību traucējumiem saņēma dažādas ortozes, SPIO apģērbu un citus palīglīdzekļus, kas nepieciešamas bērna dzīves kvalitātes uzlabošanai.
- Pateicoties jūsu ziedojumiem, esam varējuši sniegt atbalstu bērniem ar epilepsiju: apmaksājot VNS jeb klejotājnerva stimulācijas terapiju un iegādājoties intrakanālos elektrodus.
- Esam varējuši sniegt atbalstu ar kardioloģisku saslimšanu un nodrošināt programmu "Braucam mājās", kuras ietvaros tiek nodrošināts transports, vai segti ceļa izdevumi bērniem, kuri ilgstoši ārstējās Bērnu slimnīcā, vissbiežāk hematoonkoloģijas nodaļā.

Arī mazais Ralfs (5 gadi), pateicoties ziedojumiem, tika pie jaunām ortozēm.

Ralfa mamma raksta: “GRIBU + DARU = VARU” - tāds ir Ralfa pašreizējais moto. Mūsu lielākais uzdevums ir sniegt un nodrošināt visu iespējamo, lai viņam izdotos arvien labāk. Pateicoties ikdienas intensīvajam darbam un atbalstam, soli pa solim izdodas tuvināties galvenajam mērķim - lielākai patstāvībai. Ir liels prieks, ka izdodas sasniegt arvien jaunus rekordus - vairāk sekundes nostāvēt kājās bez papildus atbalsta un pat noiet pirmos patstāvīgos solīšus. Šis process ir ļoti komplicēts un pretēji sākotnējai vīzijai nepieciešamie puzles gabaliņi ir krietni vairāk.
Neviens nevar pateikt, cik darba vēl priekšā un cik smagi lēmumi vēl būs jāpieņem, bet manāmais progress spēcina. Līdzcilvēku atbalsts gan emocionāli, gan finansiāli ir ārkārtīgi nozīmīgs.
Ralfs, saņemot jaunās ortozes, bija patiesi sajūsmināts, tā viņam ir īsta dāvana! Viņa acīs tas ir sporta ekipējums, ar kura palīdzību viņš var vingrot un kustēties labāk, stabilāk un pareizāk. Ralfs ir apņēmības, entuziasma un dzīvesprieka pilns, to novēlam ikvienam sirdsdraugam! :) Paldies BSF un visiem atbalstītājiem!