X
A A A A A
-A A A+

Projekts "BSF ilgtspējīgas attīstības veicināšana"

Lai veicinātu Bērnu slimnīcas fonda darbības kapacitāti un ilgtspējīgu attīstību, tostarp komunikāciju ar sabiedrību, no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 30. septembrim tiek īstenots EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" finansēts projekts "Bērnu slimnīcas fonda ilgtspējīgas attīstības veicināšana".

__________________________________________________________________________________________________

30. septembris, 2022

Noslēdzies projekts un pabeigti BSF interneta vietnes funkcionalitātes uzlabojumi

Gan ziedotāji, gan atbalstītāji un interesenti jaunajā interneta vietnes versijā var arī labāk iepazīties ar Bērnu slimnīcas fonda aktualitātēm un jaunumiem, jo tagad vienuviet skatāmi jaunākie ieraksti no Fonda sociālo tīklu kontiem. Regulārie ziedotāji aicināti pieteikties arī ikmēneša jaunumu saņemšanai savā e-pastā.

Papildus, Bērnu slimnīcas fonda vietne tagad pielāgojama cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kā arī ieviesta elektroniskā pieteikuma anketa atbalsta saņēmējiem – Bērnu slimnīcas pacientiem. Kopumā ar šiem jauninājumiem tiek uzlabota saskarsme ar ziedotājiem un atbalsta saņēmējiem, kas palīdzēs gan ilgtermiņā piesaistīt stabilu ziedojumu plūsmu, gan veicinās Fonda darba kapacitāti un ilgtspēju.

Pateicoties projektā īstenotajām aktivitātēm, augusi Fonda kapacitāte gan veidot veiksmīgāku komunikāciju ar ziedotājiem un atbalsta saņēmējiem, gan efektīvāk organizēt ikdienas darbu, lai vēl jo labāk spētu atbalstīt Bērnu slimnīcu un tās pacientus!

__________________________________________________________________________________________________

20. jūnijs, 2022

Nolūkā uzlabot savas darbības kapacitāti un kvalitāti, Bērnu slimnīcas fonda kolektīvs projekta ietvaros apguva jaunu datorprogrammu lietošanu un ieviesa jaunus mehānismus sava ikdienas darba organizēšanai un kvalitātes vadībai. Datorzinību centra kurss "Office 365" tika apgūts divās klātienes nodarbībās.

__________________________________________________________________________________________________

5. maijs, 2022

Uzsākts projekts "BSF ilgtspējīgas attīstības veicināšana"

Projekta finansējums veido 16793,28 EUR, un tā ietvaros tiek veikti BSF mājaslapas uzlabošanas darbi, kā arī darbinieku apmācības "Microsoft 365" datorprogrammu lietošanā un jaunu darba organizēšanas metožu ieviešana.

Projekta mērķis ir stiprināt fonda kapacitāti, komandas spējas, celt darba kvalitāti un efektivitāti, vienlaikus uzlabojot sadarbību ar sabiedrību un ilgtspējīgu ziedotāju piesaisti. Tāpat pilnveidot un papildināt esošos IT risinājumus - izveidot rīkus, kas ļautu veiksmīgāk komunicēt ar sabiedrību un piesaistīt ziedotājus, kā arī stiprināt organizācijas iekšējo produktivitāti un kvalitātes vadības metodes, kas kopumā nodrošinās ilgtspējīgi efektīvu un sabiedrībai nozīmīgu nodibinājuma darbu kā pilsoniskai un sabiedriskai organizācijai.
Projektā paredzētas sekojošas aktivitātes:
1. Fonda mājaslapas www.bsf.lv pilnveide finanšu piesaistes dažādošanai un efektīvākai komunikācijai ar sabiedrību, ieviešot lietotājam draudzīgākus IT risinājumus:
- Uzlabojot mājaslapas un ziedojumu programmu pārskatāmību, funkcionalitāti;
- Ieviešot regulāro ziedojumu opciju;
- Izvietojot mājaslapas jaunumu sadaļā sociālo tīklu laika joslas (viss aktuālākais saturs vienuviet);
- Ieviešot mājaslapā automātiskās anketas gan iesniegumiem atbalsta saņemšanai, gan ziedotāju atgriezeniskās saites veicināšanai – uzlabos gan saskarsmi ar sabiedrību, gan organizācijas iekšējo efektivitāti;
- Ieviešot opciju pielāgot mājaslapas funkcionalitāti cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
2. Fonda administratīvās kapacitātes un kvalitātes vadības stiprināšana, ieviešot IT risinājumus projektu un ikdienas funkciju koordinēšanai, pārraudzībai un iekšējās komunikācijas uzlabošanai:
- Darbinieki izies apmācību kursu Microsoft 365 programmu iepazīšanai, kas ilgtermiņā palīdzēs kolektīvam organizēt savu darbu efektīvāk, kā arī vadītājiem veikt kvalitātes vadību. Pēc apmācībām programmas tiks ieviestas ikdienas darbā.
Projekta rezultātā tiks īstenoti pilnveidojoši IT risinājumi fonda kapacitātes stiprināšanā - ziedotāju piesaistei, izveidoti un integrēti risinājumi administratīvo procesu uzlabošanai, tādējādi uzlabojot fonda kopējo darba efektivitāti nākotnē.

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.

#AktivoIedzivotajuFonds #EEAgrants #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia