X
A A A A A
-A A A+

Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST)!

0%
Pēdējās 30 dienās vietnē saziedots: 0 €


Lai bērns ar AST varētu regulāri apmeklēt ABA terapijas nodarbības (vismaz divas reizes nedēļā), ģimenei tie ir papildus izdevumi – 2500 EUR gadā. Bieži vien tās nav vienīgās izmaksas, kuras gulst uz ģimenes pleciem, un daudzām ģimenēm nav šādu līdzekļu, lai varētu nodrošināt ārsta rekomendētās terapijas, kas būtiski uzlabo bērna iespējas uzsākt bērnudārza un skolas gaitas, kā arī sniedz iespēju nākotnē integrēties sabiedrībā. Ziedojot šai programmai, Jūs atbalstāt bērna attīstību un viņa nākotnes iespējas!

Ziedot

AST cēloņi joprojām nav atklāti, taču pasaulē vidēji  vienam no 60 bērniem ir diagnosticēts autisms. Latvijā ar AST saistītu diagnozi ir vismaz 2369 bērni (2019. gada dati). AST ir ar attīstību saistīts traucējums visa mūža garumā, kas ietekmē to, kā cilvēks sazinās un saprotas ar apkārtējiem. Bērniem ar autismu ir grūtības izprast pasauli vispārpieņemtā veidā, ir apgrūtināta komunikācija ar apkārtējiem, tāpēc  ir jāapgūst tādas prasmes, kas var šķist pašsaprotamas. Bērniem ar AST ir ierobežotākas iespējas draudzēties vai saprast citu cilvēku emocionālās izpausmes, daudziem ir novērojamas arī mācīšanās grūtības.

AST pazīmes bērniem skar piecas galvenās funkcionēšanas jomas, kas ir:

  • Apgrūtinātas sociālās mijiedarbības un komunikācijas spējas
  • Apgrūtinata iztēlē, idejas, kreativitāte
  • Žesti un neverbālā komunikācija
  • Sensorais jutīgums
  • Šaurs interešu loks, rutīna, atkārtojoša uzvedība.

Speciālistu strukturizēts atbalsts var veikt reālas izmaiņas bērna ar AST dzīvē, palīdzot apgūt vairāk prasmju. Lai bērni ar AST pēc iespējas vairāk varētu attīstīt savu potenciālu, iekļauties sabiedrībā, visbiežāk arī sākt runāt vai citā veidā komunicēt, ir ļoti svarīgi regulāri apmeklēt ABA terapijas nodarbības. ABA terapija (Applied Behaviour Analysis) ir īpaša apmācības un rehabilitācijas metode tieši bērniem ar AST. Tā balstās uz kognitīvi – biheiviorāliem principiem, un ir ļoti mērķtiecīga, strukturēta un intensīva bērna apmācība. ABA ir ļoti efektīva metode saskarsmes un komunikācijas prasmju veidošanai un nevēlamas uzvedības korekcijai.

Kopš 2018. gada Bērnu slimnīcas fonds sniedz atbalstu bērniem ar AST, apmaksājot ABA terapijas un logopēda nodarbības, kā arī apmaksājot AST diagnostiku. Ja 2018. gadā atbalstu saņēma 42 bērni vairāk nekā 110 000 EUR, tad 2019. gadā tie bija jau 113 bērni, kuriem tika apmaksātas terapijas, un 78 bērni, kuriem tika apmaksāta AST diagnostika, vairāk nekā 208 000 EUR apmērā. 2022. gadā atbalstu terapijām ir saņems vismaz 150 bērni. Kopējās plānotās izmaksas 2022. gadā ir vairāk nekā 400 000 EUR.

Taču katru nedēļu Fonds saņem arvien jaunus atbalsta lūgumus no vecākiem, kuru ģimenē aug bērni ar AST. Diemžēl saskaramies ar to, ka mums līdzekļi atbalstam ABA terapijām un logopēda nodarbībām regulāri un akūti trūkst. Šobrīd rindā uz atbalstu jāgaida jau 13 bērniem.

Lai bērns varētu regulāri apmeklēt ABA terapijas nodarbības (vismaz divas reizes nedēļā), ģimenei tie ir papildus izdevumi – 2500 EUR gadā. Bieži vien tās nav vienīgās izmaksas, kuras gulst uz ģimenes pleciem, un daudzām ģimenēm nav šādu līdzekļu, lai varētu nodrošināt ārsta rekomendētās terapijas, kas būtiski uzlabo bērna iespējas uzsākt bērnudārza un skolas gaitas, kā arī sniedz iespēju nākotnē integrēties sabiedrībā.

Ziedojot šai programmai, Jūs atbalstāt bērna attīstību un viņa nākotnes iespējas!