X
A A A A A
-A A A+

Palīdzi celties! Atbalsts Ukrainas bēgļu ģimenēm

66%
Saziedots: 263 612 €
Nepieciešams: 400 000 €


Ziedot

Bērnu slimnīcas fonds šajos sarežģītajos apstākļos sniedz palīdzīgu roku Ukrainas bēgļu bērniem, lai arī viņiem, piespiedu kārtā esot prom no mājām, būtu iespēja saņemt vislabāko pieejamo aprūpi!

Bēgot no postošā kara, pēdējā mēneša laikā Latvijā ieradušies vairāki tūkstoši Ukrainas ģimeņu ar bērniem, tostarp ar veselības problēmām. Kaut gan valsts apmaksā bēgļu bērniem veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apmērā, kā Latvijas pilsoņiem, diemžēl ir arī gadījumi, kad nepieciešams papildu atbalsts.

Jūtot līdzi Ukrainas bēgļu ģimenēm šajos īpaši smagajos apstākļos, kad viņi spiesti būt atrauti no mājām un zaudējuši atbalsta sistēmu, Bērnu slimnīcas fonds piedāvā bēgļu bērniem palīdzību: koordinējot veselības pakalpojumu saņemšanu, kā arī finansiālo atbalstu gadījumos, kad nepieciešami valsts neapmaksāti medicīnas pakalpojumi, transports uz medicīnas iestādi, psiholoģiskā vai sociālā palīdzība, medikamenti vai medicīnas preces.

Līdz šim visbiežāk saņemti lūgumi pēc psiholoģiskās palīdzības vai finansiālā atbalsta valsts neapmaksātu medikamentu iegādei, piemēram, bezrecepšu zālēm vieglu saslimšanu gadījumos. Apmaksājam ēdināšanas izdevumus, uzturoties Bērnu slimnīcā, kā arī transporta izdevumus, nokļūšanai līdz Bērnu slimnīcai un atpakaļ līdz pagaidu dzīvesvietai Latvijā. Atbalsts bijis nepieciešams arī bērniem ar autiskā spektra traucējumiem terapiju saņemšanai. Ar katru dienu Bērnu slimnīcas fondā ienāk arvien vairāk lūgumu pēc palīdzības, tāpēc katrs ziedojums ir ļoti vērtīgs!

Plašāk par ziedojumu izlietojumu lasiet: 2023. gada jūlijs2023. gada maijs2022. gada novembris2022. gada septembris; 2022. gada jūlijs

Lai nodrošinātu, ka varam vienlaicīgi palīdzēt gan Latvijas, gan Ukrainas bēgļu bērniem, lūdzam sabiedrības atsaucību!

Ziedot iespējams te, Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā, zvanot uz ziedojumu tālruni 90006864 (4,27 EUR, iesk. PVN)!

Paldies māksliniekam Robertam Pētersonam par atbalsta koncerta "Palīdzi celties" ilustrāciju un radošajai aģentūrai NORD DDB Rīga par vizuālā koncepta izstrādi!

Palīdzēsim celties kopā! 

Informācija atbalsta saņēmējiem / Інформація для тих, хто потребує підтримки / Информация для нуждающихся в поддержке / Information for those in need of support:

Pieteikums atbalsta saņemšanai / Заява на підтримку / Заявка на поддержку / Application form to receive support:

 https://www.bsf.lv/userfiles/files/iesniegums_Ukrainas%20bernu%20arstniecibas_atbalstam_LV_UKR_RU_ENG.pdf

“Labdarības koncerta rīkošanu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”

#NVObrivpratigie2022