X
A A A A A
-A A A+

Ziedojuma veids
Ziedojuma mērķis
Izvēlies ziedojuma summu
Lūdzu uzgaidiet...

Citas ziedošanas iespējas

Ziedojumu tālrunis
Ziedo zvanot. Atbalstam ukraiņu bēgļu ģimenēm tiek ziedots 4,27 eiro
Ziedo ar Mobilly
Uz Mobilly
 • Zvanot pa tālruni 90006869 (maksa par zvanu 4,27 eiro).
 • Iegādājoties piegādātāju akcijas preces Rimi veikalos (07.12.2020. – 03.01.2021);
 • Ziedojot ziedojumu kastītēs Rimi veikalos;
 • Ziedojot Rimi e-veikalā www.rimi.lv
 • Ziedojot MansRimi naudas uzkrājumu Rimi kioskos vai mājas lapā mansrimi.lv;
BĒRNU SLIMNĪCAS FONDA REKVIZĪTI
Bērnu slimnīcas fonds
Reģistrācijas nr.: 40008057120
Vienības gatve 45, Rīga, LV1004
AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta nr.: LV02HABA0551000377020
Ziedot, izmantojot internetbanku vai maksājumu karti

Izvēlies maksāšanas veidu:

Ziedotāju tiesības

 • Būt informētam par mērķiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
 • Būt pārliecinātam, ka ziedotie līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
 • Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
 • Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem
 • Būt pārliecinātam, ka tiks ievērota konfidencialitāte tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
 • Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt nodokļu atvieglojumus, tā kā Fondam ar Finanšu ministrijas 01.08.2005. lēmumu Nr. 340 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.