X
A A A A A
-A A A+

Skolēni no visas Latvijas BSF radošo darbu konkursā pauž atbalstu iekļaujošai izglītībai

No 15. maija Bērnu slimnīcas fonda izveidotajā interaktīvajā platformā www.atbalstacelvedis.lv publicēti Latvijas 1.-5. klašu skolēnu radošo darbu konkursā iesniegtie darbi, zīmējumi un video, kas atspoguļo pārliecību: “Mūsu klase ir atvērta un draudzīga visiem bērniem!” Konkursa un izstādes mērķis ir veicināt ne vien skolu, bet visas sabiedrības izpratni par bērnu ar kustību traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un izglītības sistēmā.

Lai aplūkotu skolu iesūtītos darbus, spied ŠEIT!

Pēdējos sešos gados Bērnu slimnīcas fonds kopumā ir sniedzis atbalstu vairāk nekā 167 bērniem ar kustību traucējumiem, kopumā tam iztērējot vairāk kā 554 000 eiro, turklāt daļa no šiem bērniem atkārtoti saņem finansiālu atbalstu tehniskajiem palīglīdzekļiem, īpaši ortozēm un ortopēdiskajiem apaviem, jo bērni aug un katru gadu ir nepieciešams jauns, lielāks palīglīdzeklis. Taču grūtības, ar kurām saskaras ģimenes, kurās aug bērns ar kustību traucējumiem, sniedzas tālāk par tikai tehnisko palīglīdzekļu pieejamību – izaicinājumus rada arī bērnu iekļaušana izglītības sistēmā.

Lai uzlabotu valsts atbalsta sistēmu bērniem ar kustību traucējumiem, Bērnu slimnīcas fonds īsteno EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansētu projektu “Es un Tu, Mēs”. Projekta mērķis ir veicināt pilsonisko aktivitāti un līdzdalību politikas dokumentu izstrādē un lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī veicināt izpratni sabiedrībā par bērnu ar kustību traucējumiem līdztiesības būtiskumu demokrātijas attīstībā. Tāpēc vienlaikus ar tehnisko palīglīdzekļu sistēmas uzlabojumu rīcības plānu, ko paredzēts sagatavot projekta noslēgumā, izvirzīts arī mērķis veicināt sabiedrības informētību un apzinātību par bērniem ar kustību traucējumiem, lai veidotu iekļaujošāku sabiedrību.

Projekta ietvaros šopavasar uzsākta kampaņa “Atvērti un draudzīgi visiem bērniem”, kā mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību un izglītot par bērniem ar kustību traucējumiem, parādot dialoga iespējamību. Kampaņa norisinās tiešsaistē (vietnē www.atbalstacelvedis.lv, sadaļā “Es sabiedrībā”), kur gan publicēti skolu radošo darbu konkursā iesniegtie darbi, gan izvietota foto izstāde ar stāstiem par ģimenēm, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem.

Bērnu slimnīcas fonds izsludināja skolēnu radošo darbu konkursu martā, un tajā tika aicinātas piedalīties 1.-5. klases no jebkuras Latvijas skolas. Viņu uzdevums bija sagatavot radošo darbu – zīmējumu, video vai fotogrāfiju, kas atspoguļo klases viedokli par bērna ar kustību traucējumiem iekļaušanu skolas vidē. Konkursa darbi tika apkopoti līdz maija sākumam. Konkursā piedalījās kopumā 15 klases no 12 skolām dažādos Latvijas reģionos, tostarp Naujenes, Durbes, Kalvenes, Skaistkalnes un Siguldas.

Lielākā daļa konkursa dalībnieku radoši izpaudušies krāsainos zīmējumos, atainojot bērnus ar kustību traucējumiem skolas vidē un papildinot zīmējumus ar kādu stāstu vai saukli. “Mēs esam dažādi, visi gribam būt veseli, skaisti, spēcīgi un gudri. Bet… Starp mums ir cilvēki ar kustību ierobežojumiem. Dzīve ir jāpavada ratiņkrēslā. Viņi nav sliktāki kā pārējie. Nesmejies par citu cilvēku trūkumiem! Atbalsti un palīdzi! Mēs esam draudzīga klase. Nāc mūsu pulkā! Tev sniegsim atbalstu un palīdzību – mācībās un brīvajā laikā!” savā iesūtītajā zīmējumā vēsta Augšdaugavas novada Naujenes pamatskolas 3. klases skolēni. “Esi gaidīts mūsu skolā!” – piebalso arī skolasbiedri no 2. klases.

Savukārt Rīgas Strazdumuižas vidusskolas 2. klases skolēni, kuriem ir redzes traucējumi, kopā ar skolotājiem sarakstījuši dzejoli, kas atveidots arī braila rakstā: “Cik labi, ka esam kopā! Tu vari būt acis, es ausis. Tu vari būt kājas, es rokas. Tu esi mans draugs, bet es esmu tavs. Ik katru brīdi kopā, ik katru mirkli – roku rokā. Sajust ar siltu sirdi un dzīvot, un būt roku rokā! Mēs esam un būsim KOPĀ!”

Divas klases konkursā iesūtījušas arī video. Privātās Montessori sākumskolas 2. klases skolēni stāsta, kā varētu palīdzēt un pielāgot skolas vidi, lai pieņemtu savā pulkā arī klasesbiedrus ar kustību ierobežojumiem. Savukārt Ķekavas vidusskolas 3.c klase apkopojusi savus zīmējumus video kolāžā, kas vēsta: “Mūsos katrā dārgums mīt – jāmāk tikai saskatīt!”

Skolēnu radošo darbu konkursu un sabiedrības līdzdalības veicināšanas projektu kopumā īpaši augstu vērtē ģimenes, kuras audzina bērnus ar kustību traucējumim – viņi atzīst, ka ikdienā būtisks ir ne vien valsts atbalsts, bet arī līdzcilvēku attieksme. “Izglītības uzsākšanas posms katrā ģimenē, kurā aug bērni ar invaliditāti, ir satraukumu un izaicinājumu pilns – sākot ar vides pieejamību un beidzot ar cilvēcīgo attieksmi. Ar šiem projektiem, izglītojot sabiedrību, mēs varam atvieglot šo posmu ģimenēm, jo tad gan izglītības iestādes, gan līdzcilvēki mazāk baidās no dažādā un labprāt iesaistās atbalsta sniegšanā. Paldies katram, kuram tas rūp, un katram, kurš iesaistās,” pateicību pauž Laura Veismane, mamma dēlam ar kustību traucējumiem.

Projekts “Es un Tu, Mēs” tiek realizēts no 01.12.2021. līdz 30.11.2023, un tā laikā tiek īstenotas šādas aktivitātes:

  • Aptaujas vecākiem, kuru bērniem ir kustību traucējumi;
  • Diskusiju un domnīcu cikls: “Rodam risinājumu”, kurā piedalās dažādas iesaistītās puses (ministrijas un citas valsts institūcijas, tehnisko palīglīdzekļu izgatavotāji, vecāku pārstāvji, nevalstiskās organizācijas);
  • Raidierakstu cikls: “Vienādas iespējas visiem”;
  • Kopīgs projektā iesaistīto pušu izstrādāts Tehnisko palīglīdzekļu reformas plāns 2024.-2027. gadam, kurā definēts esošās situācijas raksturojums, problēmas izklāsts, turpmākais rīcības plāns un sasniedzamie rezultāti;
  • Kampaņa “Atvērti un draudzīgi visiem bērniem”;
  • Starptautiska konference “Bērni ar kustību traucējumiem kā līdzvērtīga sabiedrības daļa”.

Projekta rezultātā tiks veicināta sabiedrības izpratne par bērnu ar kustību traucējumiem izaicinājumiem, līdztiesību ikdienas dzīves kvalitātē un iekļaujošu attieksmi demokrātiskā sabiedrībā. Tāpat projekta ietvaros tiks nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrētā sociālā jomā ar mērķi stiprināt Satversmē noteiktās demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta rezultātā tiks izstrādāts Tehnisko palīglīdzekļu reformas plāns 2024.-2027. gadam, kurš tiks iesniegts atbildīgajās ministrijās.

Atpakaļ