X
A A A A A
-A A A+

Palīdzi tapt jaunajam Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centram!

Nepieciešamība pēc psihiskās veselības aprūpes speciālistu palīdzības bērniem un jauniešiem ir tik liela, ka šobrīd rindā uz pirmo konsultāciju pie bērnu psihiatra Bērnu slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnikā nākas gaidīt gandrīz sešus mēnešus, ja vien pacients nav jāpieņem steidzamības kārtā. Pērn Bērnu slimnīcas psihiatri ambulatori snieguši 7410 konsultāciju, kas ir par 30% vairāk nekā gadu iepriekš.

“Covid-19 pandēmijas laikā aptuveni divas reizes palielinājies paškaitējumu nodarījušo bērnu skaits, kas vērsušies pēc palīdzības Bērnu psihiatrijas klīnikā, tāpat aptuveni divas reizes palielinājies pacientu skaits ar garastāvokļa traucējumiem, un aptuveni par trešdaļu vairāk kļuvis bērnu ar ēšanas traucējumiem. Manāmi pieaudzis arī klīnikā nonākušo ar stresu saistīto psihisko traucējumu un depresijas pacientu skaits. Satraucoši, ka daudz vairāk pacientu nekā agrāk pie mums nonāk akūtā stāvoklī, pieaug arī pieprasījums pēc psihiatru konsultācijām citās nodaļās. Tāpēc ir ļoti svarīgi paplašināt valsts apmaksātas palīdzības pieejamību un piedāvāt mūsdienīgus pakalpojumus multidisciplinārās speciālistu komandās,” stāsta Ņikita Bezborodovs, Bērnu slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs.

Lai spētu sniegt plašāku palīdzību bērniem un jauniešiem ar psihiskās veselības traucējumiem, Bērnu slimnīcas teritorijā top Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs, kas durvis vērs 2023. gada beigās. Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra ēkas kopējā platība būs 4100 m2, tajā palīdzību stacionārā vienlaikus varēs saņemt vairāk pacientu nekā šobrīd telpās Bērnu slimnīcas novietnē “Gaiļezers”. Būvniecības kopējās izmaksas ir 9 526 024 eiro, t. sk. Eiropas Savienības Reģionālā fonda atbalsts 5 067 189 eiro apmērā.

“Pieprasījums pēc bērnu psihiatriem un citiem speciālistiem, kas nodrošina palīdzību bērniem un jauniešiem ar psihiskiem traucējumiem, pieaug. Tiek darīts viss, lai piesaistītu jaunus speciālistus, bet prognozes liecina, ka Bērnu slimnīcā arī turpmāk pacientu skaits ar smagiem psihiskiem traucējumiem palielināsies. Lai spētu sniegt plašāku palīdzību bērniem un jauniešiem ar psihiskās veselības traucējumiem gan stacionārā, gan ambulatori, nepieciešamas arī plašākas un mūsdienīgākas telpas, kas piemērotas pacientu dažādajām vajadzībām. Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra būvniecība ir pēdējos gados nozīmīgākais ieguldījums bērnu psihiskās veselības infrastruktūrā Latvijā,” stāsta Iluta Riekstiņa, Bērnu slimnīcas valdes locekle.

“Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs top laikā, kad pēc palīdzības vēršas vēl nepieredzēti liels bērnu un pusaudžu skaits, kuri piedzīvo mentālās veselības grūtības. Ne visiem ir nepieciešama individuāla speciālistu konsultācija, taču ļoti daudzi vecāki saskaras ar neziņu par to, kā vērtēt izmaiņas sava mazā vai jau pusaudžu vecumu sasniegušā bērna attīstībā, noskaņojumā un uzvedībā. Ticu, ka mums kopā izdosies izveidot tādu Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centru, kurā bērni un vecāki saņems profesionālu un cilvēcisku palīdzību atbalstošā un patīkamā vidē!” pauž Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda (BSF) vadītāja.

Šobrīd pieejamie finanšu resursi nespēj segt visas vajadzības, tādēļ ir nepieciešams ziedotāju atbalsts – Bērnu slimnīca un BSF sadarbībā ar Rimi Latvia turpina ziedojumu vākšanu.

Ziedot Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra iekārtošanai var BSF mājaslapā, kā arī no 16. marta līdz maija sākumam ziedojumu kastītēs Rimi veikalos visā Latvijā, Rimi e-veikalā un ziedojot Mans Rimi naudas uzkrājumu.

Atpakaļ