X
A A A A A
-A A A+

Bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām un viņu ģimenēm sniegsim holistiskā pieejā balstītus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Bērni ar onkoloģiskām saslimšanām ārstēšanās laikā cieš ne vien fiziski, bet arī emocionāli, un līdz ar viņiem grūtības pārdzīvo arī tuvinieki. Lai atbalstītu šīs ģimenes laikā, kad izjaukta visa ierastā dienas kārtība un tiek izjusts gan smags fizisks, gan emocionāls diskomforts, Bērnu slimnīcas fonds projekta ietvaros attīsta individuāli pielāgotu un holistiskā pieejā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

Bērniem onkoloģiska saslimšana prasa ilgstošu un komplicētu ārstēšanu, izraisot invaliditāti un līdz ar to būtiski ietekmējot visu ģimeni un tās iepriekšējo funkcionēšanu. Pediatriskās onkoloģijas saslimšanas ir saistītas ar vienu no visaugstākajiem ģimeņu stresa līmeņiem un bērna dzīves kvalitātes ievērojamu pasliktināšanos emocionāla un fiziska diskomforta, sociālo kontaktu trūkuma, ēšanas traucējumu, bezdarbības, kā arī ierastās dienas kārtības, draugu un bērnam nozīmīgu aktivitāšu zuduma dēļ.

Šī gada sākumā noslēdzās Eiropas Sociālā fonda finansētā un Bērnu slimnīcas fonda Vecāku mājas realizētā projekta “Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem” posms, kas aizsāka jauna sociālās rehabilitācijas pakalpojuma attīstību un sniedza atbalstu 56 ģimenēm, kurās bērni saskārušies ar onkoloģisku saslimšanu. Ņemot vērā pozitīvās atsauksmes gan no iesaistītajām ģimenēm, gan speciālistiem, šonedēļ, 24. oktobrī, tika uzsākts jauns posms, lai turpinātu iesākto un rastu jaunus atbalsta veidus bērnu ar onkoloģisku saslimšanu un viņu vecāku sociālajai rehabilitācijai.

TV3 sižets par projekta norisi Bērnu slimnīcā:

Bērnu slimnīcas fonda priekšsēdētāja Liene Dambiņa: "Kad bērnam diagnosticē onkoloģisku saslimšanu, cieš ne tikai bērns, bet arī viņa tuvinieki, tādēļ ir ļoti svarīgi atbalstu visai ģimenei nodrošināt jau ārstniecības procesa laikā slimnīcā. Ir prieks un gandarījums, ka varēsim iesākto turpināt, jo pēc pirmā atbalsta programmas īstenošanas posma pusotra gada garumā saņēmām brīnišķīgas atsauksmes gan no vecākiem, gan nodaļas personāla, un zinām, ka programmas atsākšanās tiek ļoti gaidīta. Katrai ģimenei vajadzības un arī nepieciešamie atbalsta pasākumi būs individuāli, taču teju visām ģimenēm palīdzība ir svarīga, tāpēc atbalsta programmā esam iekļāvuši ļoti dažādas aktivitātes. Šis Latvijā ir jauns pakalpojums, ko esam veidojuši, balstoties starptautiski atzītās pediatriskās onkoloģijas ārstēšanas vadlīnijās un ņemot vērā Latvijas situāciju ar pieejamo palīdzību bērniem un ģimenēm. Ļoti ceru, ka šāda veida atbalsts bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām un viņu ģimenēm būs pieejams pastāvīgi, arī pēc projekta noslēguma."

Projektā sniegtais atbalsts balstās holistiskā pieejā, uztverot cilvēku kā vienotu veselumu un nodrošinot multidisciplināru atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidā papildus bērna ārstēšanai posmā, kad šāds atbalsts ir īpaši efektīvs un nozīmīgs. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumā ietvertie pasākumi ir vērsti uz bērnu un viņu vecāku, aizbildņu vai audžuvecāku sociālo un funkcionālo spēju uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Projekta aktivitātes ietver bērnu un viņu ģimeņu individuālo vajadzību izvērtēšanu un pakalpojumu plāna izstrādi, kurus sniedz multidisciplināra komanda ar pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā.

Mākslas terapeiti bērniem rīko deju, kustības un mūzikas terapijas nodarbības, uztura speciālists vada kulinārās meistarklases, pedagogs rīko socializēšanās un radošās aktivitātes, kapelāns nodrošina garīgo aprūpi un sagatavo garīgā atbalsta materiālus vecākiem, savukārt asistenti jeb auklītes palīdz pieskatīt bērnus, kamēr vecāki apmeklē psihologa organizētās atbalsta grupas, fizioterapeita vingrošanas nodarbības vai citus pasākumus.

Psihologs un kognitīvi biheiviorālās terapijas speciālists projekta ietvaros piedāvā starptautiski atzīto intervenču programmu vecākiem, kuru bērni slimo ar onkoloģiskajām saslimšanām (Surviving Cancer Competently Intervention Program), kā arī trīs soļu programmu vecākiem pēc bērna diagnozes uzzināšanas (Surviving Cancer Competently – Newly Diagnosed). Programmas ir veidotas, integrējot kognitīvi biheivioralās terapijas un ģimeņu sistēmiskās pieejas intervences, lai veicinātu ģimenes veselīgu adaptāciju pediatriskās onkoloģijas saslimšanas kontekstā, kā arī lai preventīvi novērstu pēctraumas stresa traucējumu iespējamu veidošanos. Šo programmu ieviešana Latvijā paredz jaunas, līdz šīm nebijušas atbalsta intervences veidošanu un būtiski papildinās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pasākumu klāstu Latvijā. Savukārt pašai projekta speciālistu komandai tiks nodrošinātas supervīzijas izdegšanas novēršanai, kā arī apmācība darbā ar mērķa grupu.

Šā pakalpojuma nozīmi bērnu un viņu ģimeņu dzīvē vislabāk ilustrē iepriekšējā projekta dalībnieces, Skārletas mammas stāsts: “Skārletas diagnoze mūsu dzīvi sagrieza kājām gaisā. Pirmās 2 nedēļas mēs neizgājām no istabiņas.

Atbalsta programma sākotnēji bija mūsu iespēja iziet no istabiņas, iespēja saņemties un pieņemt notiekošo. Pēc tam tas kļuva kā milzīgs palīgs ikdienā visu 9 mēnešu laikā, ko pavadījām slimnīcā.

Es pat nezinu, kuram to vajadzēja vairāk - man kā mammai, kura tajā pusstundā vai stundā varēja pagulēt, padzert kafiju vai vienkārši pabūt viena un paraudāt. Vai Skārletai - kura uz mirkli varēja sajusties brīva un darīt to, ko 3 gados bērnam būtu jādara - dejot, dziedāt, priecāties un varbūt pat svinēt, un mazliet aizmirst, ka varbūt tu nevari pastaigāt, pagulēt, paēst, ka tev sāp un tu nedēļām neesi bijis ārā un saticis visus, ko mīli. Paldies ikvienam, kurš sarunājās, pūta burbuļus, iedeva saldējumu, pagatavoja kādu gardumu, uzdāvināja uzlīmīti vai balonu, iedrošināja dziedāt vai dejot. Tas ļāva mirkli izrauties no milzīgām bailēm un skumjām, no ikdienas noguruma, no trauksmes un neziņas. Skārletu noteikti izglāba ne tikai dakteri un viņas dzīvesspēks, bet šī iespēja sajust un piedzīvot prieku un mieru tur, kur tas nav pašsaprotams.”

*Bērnu slimnīcas fonda Vecāku mājas īstenoto projektu “Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem – II”, kas norisinās no 2022. gada 24. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim, līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Atpakaļ