X
A A A A A
-A A A+

Uzsākts jauns projekta posms Vecāku mājas darbības atbalstam

No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. septembrim īstenojam Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu "Ģimenēm draudzīga vide Bērnu slimnīcas Vecāku mājā (II posms)", kā mērķis ir aktualizēt un piesaistīt ziedojumus Vecāku mājas darbības nodrošināšanai, paaugstināt darbinieku prasmes un zināšanas palīdzot Bērnu slimnīcas pacientu ģimenēm, kā arī sniegt administratīvo atbalstu darbiniekiem. Tiks īstenotas apmācības Vecāku majas brīvprātīgajiem un algotajiem darbiniekiem, tādejādi nodrošinot ģimenēm draudzīgu vidi un profesionālu atbalstu. 

Projekta ietvaros, papildus administratīvajiem uzdevumiem, iekļautas šādas aktivitātes:

- Vecāku mājas darbības popularizēšana, informējot sabiedrību par tās piedāvātajām iespējām ģimenēm ar bērniem;

- Vecāku mājas darbinieku darbs ar brīvprātīgajiem (koordinēšana, praktisko apmācību vadīšana, u.c.);

- Ziedojuma kastīšu pārraudzība;

- Vecāku mājas informācijas aktualizēšana (informācijas apkopošana/papildināšana);

- Ziedojumu piesaistes aktivitātes (vēstules uzņēmumiem un organizācijām, visas sabiedrības uzrunāšana caur BSF, Vecāku mājas sociālo tīklu kontiem);

- Sērijveida kampaņas organizēšana, kā ietvaros tiks izveidoti 4 video materiāli par Vecāku māju;

- Ziedojumu piesaistes kampaņas vizuālā noformējuma/identitātes izveidošana;

- Apmācības BSF Vecāku mājas darbiniekiem un brīvprātīgajiem;

- Aktualizēta Vecāku mājas procesu shēma  - brīvprātīgo rokasgrāmata.

Projekta aktivitāšu īstenošana kopumā veicinās atbalstu ģimenēm, sniegs administratīvo atbalstu BSF Vecāku mājas pamatdarbības nodrošināšanai un veicinās darbinieku un brīvprātīgo darba pilnveidi. Atbalsts ģimenēm un brīvprātīgajiem darbiniekiem sekmēs saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, veicinot ģimeņu atbalsta jautājumu risināšanu Latvijā. 

*Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par visu projekta ietvaros gatavoto materiālu saturu atbild Bērnu slimnīcas fonds.

#ĢimeneiDraudzīgi #SIFAtbalstaĢimenes #VecākuMāja #TuvumsDziedē

 

Atpakaļ