X
A A A A A
-A A A+

Noslēdzies projekts "Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem"

Bērnu slimnīcas fonds (BSF) jau vairāk kā 20 gadus sadarbojas un atbalsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas  Hematoonkoloģijas nodaļas darbu. Iesaistot ziedotāju līdzekļus, kopīgas rūpes par bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām šajā laikā ir rezultējušās daudzos nozīmīgos ārstniecības uzlabojumos. No 2020. gada septembra līdz 2022.gada februārim, realizējot ESF projektu nr.9.2.2.3/20/A/030 "Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem", sniegts atbalsts 56 ģimenēm, kurās bērns ir saskāries ar onkoloģisku saslimšanu.  

Lai atvieglotu ilgstošo ārstēšanos slimnīcā un stiprinātu ģimenes resursus, projekta ietvaros multidisciplināra - 10 speciālistu komanda īstenoja vairākas daudzpusīgas sociālās rehabilitācijas aktivitātes: deju un kustību terapiju, ēst gatavošanas meistarklases, mūzikas terapiju, bērnu pieskatīšanu, pusaudžu un vecāku atbalsta grupas, fizioterapiju vecākiem, pastorālu atbalstu, socializēšanās aktivitātes ģimenēm jeb “Tējas pēcpusdienas”, radošās darbnīcas un dzimšanas dienu svinības bērniem. Neraugoties uz nestabilo situāciju un mainīgajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem slimnīcā, projekta ietvaros ir izdevies nodrošināt 1199 pasākumus bērniem un 305 to likumiskajiem pārstāvjiem.

Projekta ietvaros ir tapuši arī vērtīgi materiāli, kas turpinās kalpot Hematoonkoloģijas nodaļas bērniem un viņu vecākiem arī pēc projekta noslēguma. Sadarbībā ar “Tutas lietu” komandu ir izveidots video par mazajiem onkoloģijas pacientiem tik svarīgo un nereti izaicinošo ēšanas tēmu, ir nofilmēti  fizioterapijas vingrinājumu kompleksi vecākiem, kā arī ir izdevies apkopot onkoloģijas pacientu pieredzes stāstus un citus iedrošinošus materiālus, kas ir pieejami BSF mājaslapā. Iedzīvinātas arī jaunas tradīcijas ‒ zvana zvanīšana, bērnam noslēdzot ārstēšanos nodaļā, dzimšanas dienu svinēšana ar hēlija baloniem, tikšanās ar ievērojamiem sportistiem un citiem viesiem, kas ļauj slimnīcas ikdienišķo ritmu piepildīt ar patiesiem un gaidītiem svētkiem.

“Atskatoties uz paveikto projekta ietvaros, ir gandarījums, ka beidzot bija iespēja īstenot daudzas lietas, par kurām jau iepriekš bijām domājuši kopā ar nodaļas speciālistiem un bērnu vecākiem. Sirsnīga pateicība lieliskajai komandai, jo viņu motivācijai un atdevei, veidojot atbalsta pasākumus, bija milzīga nozīme. Paveiktā darba vērtība un ieguvumi atspoguļojas labajos vārdos, kādus saņemam no pilnīgi visiem iesaistītajiem. Jo īpašs prieks bija saņemt pozitīvu novērtējumu no ģimenēm un nodaļas speciālistiem, kuri vislabāk varēja just, kā mainās situācija nodaļā. Ļoti ceru, ka varēsim jau tuvākajā nākotnē atbalsta programmu turpināt sadarbībā ar Labklājības ministriju, bet tikmēr vairākas lietas centīsimies saglabāt un ģimenēm nodrošināt, piesaistot ziedojumus,”  stāsta Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

Īstenotais sociālās rehabilitācijas pakalpojums tika veidots, balstoties holistiskā un multidisciplinārā pieejā – veicinot speciālistu sadarbību, kas praksē apstiprināja savu efektivitāti. “Viens no paliekošajiem projekta ieguvumiem varētu būt ilgtermiņa psihoemocionālais ieguvums, kas palīdz bērnam un viņa vecākiem izvairīties no potenciālas psiholoģiskas traumas, kas var rasties atbalsta trūkuma dēļ sāpīgas pieredzes laikā ārstēšanās procesā,” projektā sasniegto vērtē Hematoonkoloģijas nodaļas virsārste Santa Kursīte. Arī nodaļas virsmāsa Irina Sabadoša atzīst, ka projektā sniegtie pakalpojumi – īpaši auklīšu palīdzība – ir neatsverams atbalsts aprūpes personālam.

Priecājamies, ka bērnu vecāku sniegtie sociālās rehabilitācijas programmas novērtējumi projekta vidusposmā un noslēgumā liecina, ka projekta aktivitātes ir bijušas palīdzošas bērnu emocionālās pašsajūtas un komunikācijas uzlabošanā ar vecākiem un medicīnisko personālu. Tās ir mazinājušas ārstēšanās izraisīto  blakusefektu (piemēram, garastāvokļa svārstības, problēmas ar ēšanu, izmaiņas izskatā) ietekmi uz pacientu un viņu ģimenes locekļu ikdienu, kā arī veicinājušas pozitīvas emocijas un adaptīvāku stresa un noguruma pārvarēšanu.

“Liels paldies par piedāvātajiem pakalpojumiem Hematoonkoloģijas nodaļas pacientiem (deju terapija, mūzikas terapija, fizioterapija, Tējas pēcpusdienas), tas tiešām palīdzēja bērnam atraisīties un sasniegt labākus atveseļošanās rezultātus. Es ceru, ka šīs aktivitātes arī turpmāk notiks,” pēc ārstēšanās noslēguma raksta kāda bērna mamma.“Manam bērnam ļoti patika mūzikas un kustību terapija, jo vienmuļajā slimnīcas ikdienā tika ienesta jautrība, beidzot sanāca parunāties un paspēlēties ar citiem cilvēkiem. Šīs nodarbības bērniem, kas ilgstoši ārstējas, ir ļoti nepieciešamas un palīdz uztvert visu tur esošo situāciju vieglāk,” atceras cita. Vecāki uzsver arī holistiskās, uz visu ģimenes sistēmu orientētās pieejas nozīmīgumu: “Paldies, ka padomājāt arī par vecākiem, jo esot tādā spriedzē tik ilgu periodu, resurss vienkārši izdeg, un ko var dot izdedzis vecāks? Bērni ir sajūsmā par visu, kas tiek organizēts, sevišķi par Tējas pēcpusdienām un zūmiem ar slavenībām.” Kāds tētis piebilst: “Redzot, ka bērns aktīvi līdzdarbojas, vecākam sirds gavilē!”

Galvenie ieteikumi programmas uzlabošanai, kas tika saņemti no vecākiem, bija saistīti ar aktivitāšu turpināšanu arī nākotnē, iespējams, vēl lielākā apjomā, arī sestdienās un svētdienās. Hematoonkoloģijas nodaļā bērni uzturas lielu daļu savas dzīves. Jaunākie bērni, kuriem ir nepilni divi vai trīs gadi, ‒ pat pusi vai trešdaļu savas līdzšinējās dzīves laika.

“Šeit, nodaļā, viņi pieaug, apgūst dzīvei nepieciešamās prasmes – valodu, savstarpējo sapratni, emociju regulāciju, ķermeņa funkcijas, izpēta vidi, gūst svarīgās dzīves pieredzes. Katra diena, katra procedūra, katrs sastaptais cilvēks ir būtisks turpmākai dzīves pieredzei. Kā jau bērniem – ir svarīgi spēlēties, rotaļāties, smieties, muzicēt, lietot krāsas un citus mākslas ekspresīvos veidus, lai labāk izprastu un izteiktu savas jūtas, sevi šajā pasaulē. Ir vajadzīgs arī daudz laika un uzmanības, ko šiem bērniem un pusaudžiem veltīt, lai notiktu veiksmīga turpmākā izaugsme,” savās pārdomās pēc projekta noslēguma dalās viena no speciālistu komandas - mūzikas terapeite Dārta Paldiņa.

Projektā iegūtā pieredze apstiprina, ka holistiski un multidisciplināri veidota sociālās rehabilitācijas atbalsta sniegšana arī turpmāk ir ļoti nozīmīga bērnu un jauniešu, kā arī viņu ģimenes locekļu cīņai ne tikai ar smago saslimšanu, bet arī veiksmīgai reintegrācijai sabiedrībā pēc ārstēšanās noslēguma.

Eiropas Savienības Sociālo fondu finansētais, Bērnu slimnīcas fonda īstenotais  projekts nr.9.2.2.3/20/A/030 "Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem".

Atpakaļ