X
A A A A A
-A A A+

Īstenoti projekta “Ģimenēm draudzīga vide Bērnu slimnīcas Vecāku mājā” pasākumi

Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam, Bērnu slimnīcas fonds ir īstenojis projektu 2021.LV/ĢDP_NVO/5 "Ģimenēm draudzīga vide Bērnu slimnīcas Vecāku mājā".  

Balstoties uz Vecāku mājas brīvprātīgo un komandas darbinieku diskusiju par apmācību vajadzībām, tika izveidots un īstenots apmācību cikls, sastāvēja no 8 tikšanās reizēm, lai pilnveidotu ģimenēm sniegto atbalstu.

“Mēs – Vecāku mājas darbinieki un brīvprātīgo komanda, esam cilvēki ar dažādām dzīves pieredzēm un sagatavotību, tāpēc šis apmācību cikls profesionāļu vadībā bija īpaši noderīgs, lai mums būtu argumentāka izpratne par daudziem psiholoģiskiem un sadzīviskiem procesiem un būtu vienotāks viedoklis, kā prasmīgāk un pozitīvāk apkalpot Vecāku mājā mītošās ģimenes,” pārdomās dalās Vecāku mājas klientu apkalpošanas speciāliste Dzidra.

Apmācību cikla tēmas: 

  • Aktīvās klausīšanās prasmes. Kā vadīt sarunu ar dažādiem vecākiem? - klīniskā psiholoģe, KBT terapeite Inese Lietaviete.  
  • Praktiskie vingrinājumi un tikšanās ar vecākiem,- klīniskā psiholoģe, KBT terapeite Inese Lietaviete.  
  • Kā tikt galā ar savām emocijām pēc smagas sarunas, piedzīvotā dežūras laikā Vecāku mājā? Metodes, vingrinājumi, prakses,
  • - klīniskā psiholoģe, KBT terapeite Marija Ābeltiņa. 
  • Eneagramma. Dzīvesstāsta nozīmīgums brīvprātīgo darbinieku darbā, - Vecāku mājas kapelāns, Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls. 
  • Brīvprātīgā darba identitāte. Bērnu slimnīcas vēsturiskais apskats, - Linards Rozentāls.  
  • Iepazīšanās ar Bērnu slimnīcu, tās struktūru un atbalsta sistēmu.  Ko vecāks piedzīvo un kam iet cauri bērna ārstēšanās laikā slimnīcā? Ekskursija pa slimnīcas teritoriju, - Bērnu slimnīcas virsmāsa Inita Stūre-Stūriņa.  
  • Krīzes intervences sniegšana vecākiem. Vai mammas un tēti piedzīvo traumu atšķirīgi un kā varam palīdzēt? - klīniskā psiholoģe, KBT terapeite Marina Brice. 
  • Improvizācijas tehnikas pārliecībai un emociju izmantošanai saskarsmē, - pielietojamās improvizācijas trenere Elīna Biseniece. 
  • Klusuma un relaksācijas prakses stresa mazināšanai. Gongu meditācija, - gongu meditācijas skolotāja Linda Straume. 

Pusi no apmācību programmas izdevās īstenot klātienes nodarbību formātā viesmīlīgajās Centra cilvēka izaugsmei Torņakalns telpās. Klātienes tikšanās nesa satikšanās prieku gan līdzšinējai komandai, gan jaunajiem brīvprātīgajiem.  Kopskaitā projekta norises laikā Vecāku mājas komandai ir pievienojušies 20 jauni brīvprātīgie.  

Lai palīdzētu izprast grūtības un pārbaudījumus, ko piedzīvo vecāki ar bērniem ilgstoši ārstējoties slimnīcā,  nodarbībās viesojās arī 3 ģimenes. Tās dalījās ar saviem pieredzes stāstiem, bērniem ilgstoši ārstējoties no smagām saslimšanām vai negadījumā gūtām traumām.

 “Klausoties vecāku pieredzētajā, prātā paliek viņu teiktais par to, cik svarīga  ir bijusi tuvo cilvēku un draugu patiesa ieinteresētība, apjautāšanās, viņu uzklausīšana un palīdzības piedāvāšana. No sirds sniegtais līdzcilvēku atbalsts var dot papildu spēku un enerģiju turpināt darboties un palīdzēt tikt pāri grūtībām,” iespaidos dalās Vecāku mājas brīvprātīgā darbiniece Dace.

Projekta ietvaros tika īstenotas supervīzijas Vecāku mājas darbiniekiem ar mērķi iegūt psiholoģisku atbalstu, attīstīt prasmes un izpratni risināt sarežģītākus gadījumus, lai izvairītos no profesionālās izdegšanas riska. 

 Augusta pēdējā dienā tika īstenots projekta noslēdzošais  pasākums – Vecāku mājas atvērto durvju diena jeb Pagalma svētki. Pasākums pulcēja vairāk nekā 200 dalībniekus - Bērnu slimnīcas pacientus un vecākus, mediķus un citus interesentus.  Vairāki pasākuma apmeklētāji izrādīja interesi pievienoties Vecāku mājas brīvprātīgo komandai un iesaistīties ģimeņu atbalstā. Iespēja uzzināt vairāk par brīvprātīgo darbu  Vecāku māja ir rakstot uz vecakumaja@bsf.lv, pieteikšanās aizpildot brīvprātīgo anketu www.vecakumaja.lv 

 #SIF_Vietaģimenei #VecakuMaja #TuvumsDziede

Atpakaļ