X
A A A A A
-A A A+

Ģimenēm draudzīga vide Bērnu slimnīcas Vecāku mājā

Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam, ir uzsākts Bērnu slimnīcas fonda projekts 2021.LV/ĢDP_NVO/5 "Ģimenēm draudzīga vide Bērnu slimnīcas Vecāku mājā". 

Jau kopš 2011. gada Vecāku mājas komanda 9 cilvēku sastāvā, līdzdarbojoties vairāk kā 60 brīvprātīgajiem, sniedz plašu palīdzību vecākiem, kuriem nākas uzturēties Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un kuri nakšņo Vecāku mājā. Uzsāktā projekta mērķis ir pilnveidot komandas darbinieku un brīvprātīgo darbinieku profesionālās prasmes un zināšanas, kā arī iesaistīt jaunus brīvprātīgos, lai kopā mēs vēl labāk varētu turpināt atbalstīt ģimenes, kas piedzīvo emocionālu krīzi saistībā ar bērna saslimšanu un ilgstošu ārstēšanos slimnīcā.
Lai izveidotu brīvprātīgā darba attīstības koncepciju un plānotu turpmākās apmācības, 8. februārī tika organizēta brīvprātīgo un komandas darbinieku diskusija. Tās laikā tika apzinātas pašu brīvprātīgo aktuālās vajadzības turpmākajai izaugsmei, ņemot vērā gan tos, kuri jau ilgstoši darbojas Vecāku mājā, gan jaunos, kuri tikai nesen pievienojušies brīvprātīgo komandai. 


"Līdzdalība Vecāku mājas brīvprātīgo komandā man palīdz uzturēt pārliecību, ka joprojām dzīvojam pasaulē, kur Sirsnība, Līdzjūtība, Nesavtība, Draudzība un Mīlestība cienīgi mijiedarbojas vai nekonkurē ar racionālo," savās sajūtās par gūto pieredzi, veicot brīvprātīgo darbu jau vairāk nekā 10 gadu garumā, raksturo Inga.

Arī daudzi citi brīvprātīgie atzīst, ka būšana līdzās ģimenēm, kuras pārdzīvo smagus brīžus saistībā ar bērna slimību, palīdz "sazemēties" ar reālo dzīvi un sniedz lielu gandarījumu un prieku, ziedojot savu laiku līdzcilvēkiem.  
Projekta ietvaros līdz 2022. gada septembrim tiks īstenots 7 mācībsemināru cikls Vecāku mājas brīvprātīgo komandai, kā arī citas aktivitātes brīvprātīgā darba attīstībai, lai sekmētu atbalstošas vides veidošanu Vecāku mājā.
#SIF_Vietaģimenei  #VecakuMaja

Atpakaļ