X
A A A A A
-A A A+

BSF iesaista brīvprātīgos palīdzības koordinēšanai Ukrainas bēgļu ģimenēm ar bērniem

Sniegt atbalstu Ukrainas bēgļu bērniem un ģimenēm veselības aprūpes jomā mums palīdz arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālais atbalsts!

Projekta "Bērnu slimnīcas fonda palīdzība, iesaistot brīvprātīgo cilvēkresursu, Ukrainas bēgļu ģimenēm ar bērniem” ietvaros organizējam ziedojumu kampaņu, kā arī iesaistām brīvprātīgos cilvēkresursus, lai kopā varētu efektīvāk koordinēt:

1) veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu saņemšanu bērniem,

2) transporta nodrošināšanu uz un no medicīnas iestādes,

3) profesionāla psihoemocionālā atbalsta saņemšanu,

4) naktsmītņu nodrošināšanu ģimenēm, kuru bērni ārstējas Bērnu slimnīcā,

5) cita veida praktisko atbalstu, pēc kā pie mums vēršas bēgļu ģimenes un tie Latvijas iedzīvotāji, kuri uzņēmuši bēgļus.

Projekta ietvaros sniegtais finansiālais atbalsts un iesaistītie brīvprātīgie stiprina BSF kapacitāti nodrošināt koordinatora funkcijas. Savukārt, pateicoties kampaņā un labdarības koncertā "Palīdzi celties" (kur savu roku pielika arī brīvprātīgie) saziedotajiem līdzekļiem, varam segt bēgļu bērniem valsts neapmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tostarp ABA terapiju, medikamentus un transporta izdevumus!

Projekts “Bērnu slimnīcas fonda palīdzība, iesaistot brīvprātīgo cilvēkresursu, Ukrainas bēgļu ģimenēm ar bērniem.”

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu veselības aprūpes jomā Ukrainas bērniem, kas ieradušies Latvijā ar ģimenēm bēgļu gaitās, iesaistot brīvprātīgā darba veicējus.

Projekta mērķa grupa ir Ukrainas bēgļu bērni, kuriem ir nepieciešama palīdzība veselības aprūpes jomā (netieši arī bērnu ģimenes/pavadošās personas, kā arī visa sabiedrība kopumā – ziedojot bēgļu atbalstam). Tāpat brīvprātīgie darba veicēji (20 – 25 cilvēki), kuri iesaistīsies projekta aktivitātēs.

Projekta galvenās aktivitātes:

1. Veselības aprūpes koordinēšana Ukrainas bēgļu bērniem– informācija par veselības aprūpes pakalpojumiem Rīgā, reģionos; organizēts transports un atbalstīti ceļa izdevumi veselības pakalpojumu saņemšanai; valsts neapmaksātu pakalpojumu nodrošināšana; naktsmītņu organizēšana, psiholoģiska palīdzība u.c. pasākumi.

2. Ziedojumu vākšanas kampaņa/programma -  palīdzība Ukrainas bēgļu bērniem veselības jomā.

Projekta rezultāti: sabiedrības iesaiste ziedojumu atbalsta programmā Ukrainas bēgļu (bērnu) atbalstam un, ar brīvprātīgo cilvēkresursu palīdzību, nodrošināta veselības aprūpes koordinēšana bēgļu ģimenēm ar bērniem veselības aprūpes jomā.  Brīvprātīgā darba netieša popularizēšana un veicināšana, kā arī sadarbība ar vietēja mēroga organizācijām palīdzības sniegšanā bēgļiem jautājumos. 

Projekta īstenošanas laiks: 28.02.2022 – 31.08.2022. Projekta īstenošanas vieta Rīga, Latvija.

“Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”

#NVObrivpratigie2022

Atpakaļ