X
A A A A A
-A A A+

Bērnu slimnīcas fonds veidos Interaktīvu ceļvedi vecākiem, kuru bērniem ir kustību traucējumi vai 1. tipa cukura diabēts!

Bērnu slimnīcas fonds (BSF) jau vairākus gadus sniedz atbalstu bērniem ar kustību traucējumiem, līdzfinansējot ortozes, ortopēdiskos apavus un citus tehniskos palīglīdzekļus. Kopš 2020. gada BSF palīdz arī bērniem ar 1. tipa cukura diabētu, nodrošinot glikozes monitoringa sistēmu iegādi.

  “Bērnu slimnīcas fonda ikdiena ir komunikācija ar bērnu vecākiem, kuri vēršas pie mums ne tikai pēc praktiskas palīdzības, bet arī pēc informācijas. Vecāks piedzīvo milzīgu apjukumu un neziņu, pirmo reizi saskaroties ar faktu, ka bērnam ir uzstādīta diagnoze, un tādā brīdī ir grūti orientēties veselības un sociālo pakalpojumu sistēmā. Tāpēc bieži sanāk konsultēt ģimenes par to, kādi speciālisti viņu bērnam ir nepieciešami, kāds valsts atbalsts ir pieejams, kur pašvaldībās var griezties pēc informācijas par iespējamo atbalstu. Dažkārt uzņemamies tādu kā starpnieka lomu, savedot vecākus kopā ar citām ģimenēm, kuras var sniegt emocionālo atbalstu. Liela daļa informācijas ir publiski pieejama, bet tā nav apkopota vienkopus, tāpēc ir svarīgi izveidot vienotu un uzticamu platformu, kurā vecāks varētu uzzināt visu viņam nepieciešamo informāciju. Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda apstiprinātajam projektam, Bērnu slimnīcas fonds varēs realizēt projektu “Interaktīvais ceļvedis – iekļaujošs un drošs palīgs ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām COVID-19 krīzes negatīvo seku mazināšanai,“ projekta ieceri komentēja Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

Projekts paredz ieviest interaktīvu ceļvedi – tiešsaistes informatīvu platformu, kurā vienkopus var atrast uzticamu un svarīgu informāciju par bērnu aprūpi, ārstēšanas gaitu un tālākajiem soļiem atbalsta sistēmā, kad ir uzzināta diagnoze bērnam ar kustību traucējumiem vai 1.tipa cukura diabētu.

Tiks nodrošināta un turpināta sadarbība ar vecākiem un bērniem ar īpašām vajadzībām, sniedzot individuālajām vajadzībām atbilstošu informācijas pakalpojumu interneta vidē. Interaktīvais ceļvedis būs digitālā un visiem pieejamā formātā- mājaslapā, kas daļēji atslogos medicīnas personāla darbu klātienē Covid 19 krīzes ietvaros, turklāt būs neierobežoti pieejams visiem interesentiem un nozares profesionāļiem. Interaktīvo ceļvedi ir plānots integrēt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) bērnu veselības ekosistēmā, un nākotnē tas tiks papildināts arī ar informāciju par citām diagnozēm, ar kurām saskaras bērni Latvijā.

            Ceļvedis tiks veidots sadarbībā ar BKUS speciālistiem, vecākiem,, kuru bērniem ir kustību traucējumi vai 1. tipa cukura diabēts, informācijas ievākšanā piesaistot arī valsts un pašvaldību iestādes.

Papildus informācijai par soļiem, kādus spert vecākiem, uzzinot savu bērnu diagnozi, projekta ietvaros būs iespēja piedalīties tiešsaistes semināros, kuros piedalīsies gan BKUS speciālisti, gan arī vecāki, kuriem ir bērni ar kustību traucējumiem vai 1.tipa cukura diabētu.

Projekta ietvaros tiešā mērķa grupa ir vecāki, aizbildņi, audžuvecāki un citi likumiskie bērnu pārstāvji, kuru bērni ir ar kustību traucējumiem vai 1.tipa cukura diabētu. Savukārt netiešā mērķa grupa būs medicīnas speciālisti un nozares pārstāvji, kuri tiks piesaistīti projektam, kā arī plašāka sabiedrība. Ņemot vērā, ka projekts paredzēts tiešsaistē interneta vidē, tad tā īstenošanas vieta ir visa Latvija, jo ikviens interesents no jebkura Latvijas reģiona varēs iegūt informāciju un piedalīties tiešsaistes semināros u.c. aktivitātēs.

#NVOCovid2021

Atpakaļ