X
A A A A A
-A A A+

Bērnu slimnīcas fonds īstenos Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu!

Ar prieku informējam, ka Bērnu slimnīcas fonds ir noslēdzis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta nr.9.2.2.3/20/A/030 “Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem” īstenošanu!

Onkoloģiska saslimšana prasa ilgstošu un sarežģītu ārstēšanu, nereti izraisot bērna invaliditāti, līdz ar to būtiski ietekmējot visu ģimenes sistēmu un tās iepriekšējo funkcionēšanu. Bērnu (pediatriskās) onkoloģijas saslimšanas ir saistītas ar vienu no visaugstākajiem vecāku stresa līmeņiem un bērna dzīves kvalitātes ievērojamu pasliktināšanos emocionāla un fiziska diskomforta, sociālo kontaktu trūkuma, ēšanas traucējumu, bezdarbības, ierastās dienas kārtības, draugu un aktivitāšu zuduma dēļ. Tādēļ projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību, sniedzot individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte onkoloģiskas saslimšanas dēļ, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem - vecākiem, aizbildņiem vai audžuvecākiem. 

“Esmu ļoti priecīga par iespēju realizēt šo ieceri, jo ikdienā ar kolēģiem redzam, cik fiziski un emocionāli grūts ir ārstniecības posms bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām un arī viņu ģimenēm. Vienlaikus no citu valstu pieredzes zinām, ka ir iespējams atvieglot un uzlabot bērna un tuvinieku pašsajūtu un pieredzi, nodrošinot profesionālu palīdzību. Projektā sniegtais atbalsts balstās holistiskā pieejā, uztverot cilvēku kā vienotu veselumu un nodrošinot multidisciplināru atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidā papildinoši bērna ārstēšanai - posmā, kad šāds atbalsts ir īpaši efektīvs un nozīmīgs. Pakalpojums nodrošinās arī preventīvu un efektīvu atbalstu ģimenes funkcionēšanai, palīdzot iekļauties sabiedrībā, izglītības sistēmā un nodarbinātībā, tādējādi mazinot ģimenes locekļu izdegšanu un tieši novēršot bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību pēc ilgtermiņa aprūpes, tostarp, iespējamo nonākšanu institucionālā aprūpē” uzsver Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

Projekta īstenošanas ilgums ir 18 mēneši (no 01.09.2020. līdz 28.02.2022.), katrai mērķa grupas personai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzot ne ilgāk kā 12 mēnešus.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 206 749,65, t.sk. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums EUR 175 737,20 un valsts budžeta finansējums EUR 31 012,45 apmērā.

Projekta īstenošanas vieta: “Vecāku māja”, Vienības gatve 45, Rīga.

#ESfondi #AtbalstsBērniem #AtbalstsVecākiem #ESF #EUfunds I

Labklājības ministrija

Atpakaļ