X
A A A A A
-A A A+

Salabotas piecas bērnu sirsniņas

Bērnu slimnīcā veiktas piecas augstākās sarežģītības pakāpes atvērtas sirds operācijas, pielietojot mākslīgo asinsriti. Operācijas notika, pateicoties Bērnu slimnīcas speciālistu iniciatīvai, Bērnu slimnīcas fonda un ziedotāju atbalstam.

Pagājušajā nedēļā, pateicoties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Kardioķirurģijas klīnikas speciālistu iniciatīvai un Bērnu slimnīcas fonda un ziedotāju atbalstam, Bērnu slimnīcā tika veiktas piecas augstākās sarežģītības pakāpes atvērtas sirds operācijas, pielietojot mākslīgo asinsriti. Operācijas notika, sadarbojoties ar ārvalstu kolēģiem no Itālijas, Lietuvas un Lielbritānijas, kā arī piedaloties BKUS, BKKK, RAK ārstiem un māsām un vēl daudziem citiem kolēģiem. Operācijas rezultātus speciālisti vērtē kā ļoti labus, un četri pacienti jau ir devušies mājās, jo aprūpe slimnīcā viņiem vairs nav nepieciešama. Bērniem operācijas sniedza iespēju būtiski uzlabot veselības stāvokli un dzīves kvalitāti,  bet  Bērnu slimnīcas speciālistiem šī bija vērtīga pieredze un zināšanas, kuras izmantot turpmāk, ārstējot savus pacientus!

“Iedzimto sirdskaišu ķirurģija ir ļoti īpaša specialitāte ne tikai tapēc, ka bērna dzīvība ir tieši atkarīga no ķirurga un visas komandas prasmēm un pieredzes, bet arī tāpēc ka dažas sirdskaites ir tik reti sastopamas, ka Latvijā tās diagnosticē dažkārt pat tikai reizi 10 gados. Vienīgā iespēja pacientam veikt drošu sirds operāciju ir starptautiska speciālistu sadarbība, jo pasaules mērogā šāda pieredze ar īpaši retām sirdskaitem ir uzkrāta, analizēta un apzināta. Bērnu slimnīcā, pateicoties ārstu personiskajai iniciatīvai, jau 10 gadus tiek organizēti dažādi starptautiskas sadarbības pasākumi sirds ķirurģijā, un pagājušajā nedēļā risinājās viens no tiem. Esmu patiesi lepns, ka Bērnu slimnīcā Latvijā bija iespējams palīdzēt šiem bērniem. Visi esam guvuši nenovērtējamu pieredzi, kas ļaus tālāk attīsīties bērnu kardioloģijai Latvijā, dodot cerību drošākai dzīvei bērniem ar iedzimtām sirdskaitēm!” komentēja dr.Valts Ozoliņš, sirds ķirurgs, Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnikas vadītājs.

Sarežģītās operācijas bija nepieciešamas pieciem Bērnu slimnīcas pacientiem vecumā no 4 līdz pat 17 gadiem – Ralfam, Ketijai, Marija, Nikam un Kristeram. Trim pacientiem ar iedzimtām aortas vārstules problēmām tika veiktas ROSS operācijas, kad paša pacienta plaušu artērijas vārstule tika pārstādīta aortālā pozīcijā, savukārt plaušu artērijas vārstule tika aizvietota ar implantu, kas tika sasaldētā veidā atvests no Somijas. Operācijas rezultātā bērniem turpmāk nebūs ikdienā jālieto medikamenti un viņi varēs dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, jo aortas vārstule aug kopā ar bērnu, atšķirībā no mehāniskās. Operācija šiem pacientiem ir ļoti būtiska, jo, ja aortas vārstule netiek operēta, tad sekas var būt bērna pēkšņa nāve. Operēti tika arī divi pacienti, kuriem ir smaga, kombinēta sirdskaite – vienas kameras sirds. Šiem pacientiem tika veikta operācija pēc Fontēna principa, un abi bērni vairāku operāciju secīgas veikšanas rezultātā turpmāk varēs dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.  

“Arvien biežāk ir iespējams organizēt ārvalstu speciālistu vizītes Bērnu slimnīcā ar mērķi palīdzēt mūsu pacientiem ar sarežģītām veselības problēmam. Šiem pacientiem alternatīva ir ārstniecība ārpus Latvijas, kas ir ievērojami dārgāk un arī pašiem pacientiem un viņu tuviniekiem fiziski un psiholoģiski grūtāk. Papildus ieguvums ir iespēja mūsu speciālistiem iegūt jaunas zināšanas, kas nākotnē palīdzēs daudziem bērniem ar līdzīgām veselības problēmam. Mēs vēlamies, lai bērniem Latvijā būtu tādas pašas ārstniecības iespējas kā citviet Eiropā, un ir lieliski, ka, pateicoties ārstu inciatīvai un līdzcilvēku ziedojumiem, varam to nodrošināt tepat Bērnu slimnīcā!” atzina Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

Bērnu slimnīcas fonds sniedza finansiālu atbalstu un apmaksāja homograftu (plaušu artērijas vārstuļa donora audi) iegādi 3 pacientiem 11800 Eur apmērā no Helsinku Universitātes audu bankas, kā arī sedza ceļa un dzīvošanas izdevumus 2 ārvalstu speciālistiem no Lielbritānijas un Lietuvas. Kopējās izmaksas 12335,46 EUR apmērā tika segtas no uzņēmuma InCREDIT labdarības akcijas Dod bērnam iespēju! ziedojumiem

Atpakaļ