X
A A A A A
-A A A+

Mūsu ārsti ir bez bremzēm

Mūsu ārsti ir bez bremzēm – gatavi doties uz attālām Latvijas vietām, lai bezmaksas konsultētu bērnus aprūpes namos!

Priecājamies un lepojamies, ka Bērnu slimnīcā strādā ārsti, kuri, neskatoties uz ļoti saspringto darba grafiku, pagājušā gada nogalē ir uzsākuši jaunu, sirsnīgu iniciatīvu un apvienojušies pilotprojektā Ārsti bez bremzēm. Ieceres mērķis ir sniegt bezmaksas konsultatīvu palīdzību, nozīmēt un veikt nepieciešamo ārstēšanu bērniem sociālajos centros, kas atrodas tālākos Latvijas reģionos. Bērnu slimnīcas fonds atbalsta ārstu nokļūšanu pie pacientiem un naktsmājas, jo, lai konsultētu visus bērnus, kuriem tas nepieciešams, ir vajadzīgas vairākas dienas. 

Bērnu sociālās aprūpes centros dažādās Latvijas malās dzīvo daudzi bērni ar veselības traucējumiem. Nokļūšanai pie speciālistiem nepieciešami finansiālie, darbinieku un laika resursi, kuri nereti bērnu namiem ir visai ierobežoti, līdz ar to bērni pie speciālistiem nonāk novēloti. Lielā daļā problēmu savlaicīga patoloģiju diagnostika ir stūrakmens sekmīgai ārstēšanai, kas savukārt var būtiski uzlabot ikviena pacienta dzīves kvalitāti un mazināt atkarību no aprūpes personāla līdzdalības ikdienas aktivitātēs.

Pirmais pilotbrauciens norisinājās decembrī. Ārsti izsūtīja piedāvājuma informāciju 8 Latgales plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestādēm. Aicinājumam atsaucās 3 iestādes: Tilžas internātpamatskola, Rēzeknes Bērnu Sociālo pakalpojumu centrs un VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni", kuros tika sniegtas konsultācijas 36 pacientiem. 9 pacienti pēc konsultācijas uzņemti plānveida operāciju rindā, savukārt 11 pacientiem nozīmēta padziļināta papildus izmeklēšana. Ārstu komandas sastāvā bija Dr.Jānis Upenieks (vertebroloģija), Dr.Ģirts Salmiņš (traumatoloģija-ortopēdija), Dr. Daila Pugačevska (uroloģija), Dr.Artūrs Vīksne (vispārējā ķirurģija) un fizioterapeite Arta Gaile. Projektā iesaistījušies arī Dr. Uldis Bergmanis - neiroortopēds un Dr. Uldis Ozols - radiologs-diagnosts. Veiksmīgais projekta iesākums apliecina šādu izbraukuma vizīšu lietderīgumu, tāpēc ārsti ir apņēmības pilni turpināt šo projektu! 2018. gadā plānotas līdzīgas vizītes atlikušajos 3 reģionos - Kurzeme, Vidzeme un Zemgale, kā arī izbraukuma konsultāciju diena Rīgas bērnu sociālās aprūpes iestādēs.

Atpakaļ