X
A A A A A
-A A A+

INFOGRAFIKS: Kā darbojas atbalsta programma pusaudžiem?

Latvijā pirmā sabiedrībā balstītā programma, kas sniedz kvalificētu atbalstu pusaudžiem ar datora, interneta, mobilo telefonu vai vielu atkarības risku.

Aprīļa sākumā prezentējām Latvijā pirmo sabiedrībā balstīto programmu, kas sniedz kvalificētu atbalstu pusaudžiem ar datora, interneta, mobilo telefonu vai vielu atkarības risku. Programmu izveidojām kopā ar nozares speciālistiem, un, pateicoties Labklājības ministrijas finansiālam atbalstam, būs iespēja īstenot programmas pilotprojektu līdz 2018. gada beigām.

Sabiedrībā balstīta palīdzība

Pilotprojekta saturs veidots sadarbībā ar vienu no lielākajām šāda veida programmām Lielbritānijā – Early Break, kas darbojas pēc "out-reach" jeb sabiedrībā balstītas palīdzības principa. Tās galvenais princips ir nevis institucionalizēt vai ievietot slēgta tipa medicīniskās iestādēs, bet palīdzēt konkrētā pusaudža dzīves situācijā, tādējādi nodrošinot ātrāku atgriešanos un pilnvērtīgu integrāciju sabiedriskajā dzīvē. Šāda tipa sabiedrībā balstītas programmas ir mūsdienīgs, taču Latvijā vēl neiedzīvināts veids, kā sniegt garīgās veselības pakalpojumus pusaudžiem.

Programmā sniegtais atbalsts ietver diagnostiku, terapiju, darbu ar ģimeni un izglītošanu. Katram klientam tiek veikta izvērtēšana un izstrādāts individuāls plāns – “Nākotnes karte”, savukārt pārējie rehabilitācijā iekļautie pasākumi tiek pielāgoti atbilstoši izstrādātajam plānam – motivējošā intervija, sesija ar vecākiem/aizbildņiem, individuālās korekcijas – kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT), mākslas, sporta un citi pasākumi. Centrā ir pieejamas konsultācijas vecākiem/aizbildņiem, kuru bērnam ir uzvedības vai atkarību problēmas vai arī nepieciešama konsultācija saistībā ar novērotām izmaiņām bērna uzvedībā.

Atpakaļ