X
A A A A A
-A A A+

Priekšlaikus dzimušo bērnu programmai Latvijā pirmie absolventi

Bērnu slimnīcā tika sveikti pirmie Priekšlaikus dzimušo bērnu ambulatorās veselības programmas absolventi, kā arī sniegta informācija par programmas īstenošanu, iekļauto pacientu skaitu un bērnu vecāku un speciālistu aptaujas rezultātiem par programmas pirmo darbības gadu

Pirmajiem programmas absolventiem - dvīņu māsām Dārtai un Rūtai, un Paulim Robertam diplomu, medaļu un dāvaniņu svinīgi pasniedza labdarības akcijas Drošais apmetnis patronese Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone un akcijas atbalstītāja, SIA Maxima Latvija, pārstāvis, valdes priekšsēdētājs Andris Vilcmeiers.

Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone atzinīgi novērtēja programmas sniegto ieguldījumu priekšlaicīgi dzimušu bērnu ambulatorās aprūpes uzlabošanai. Viņa atzina: "Tieši bērna pirmie dzīves gadi ir ļoti intensīvi gan viņa augšanas un attīstības, gan dzīves notikumu ziņā. Tāpēc tas ir laiks, kad mums pieaugušajiem jārada vide, kurā bērns jūtas aprūpēts, pasargāts un saņem visu nepieciešamo medicīnisko palīdzību." Valsts prezidenta kundze pateicās medicīnas personālam par rūpēm, ieguldīto darbu un medicīnisko palīdzību un pauda cerību, ka nākotnē izdosies programmu turpināt un pilnveidot to atbilstoši priekšlaicīgi dzimušo bērnu vajadzībām.

2017. gada martā tika veikta bērnu vecāku un speciālistu, kuri sniedz pakalpojumu programmas ietvaros, aptauja, kurā piedalījās 125 bērnu vecāki un 25 speciālisti, kuri saņem un sniedz pakalpojumu visās programmas īstenošanas vietās Latvijā. Aptaujas ietvaros tika noskaidrots, ka 93% aptaujāto vecāku uzskata, ka viņu zināšanas un informācija par bērna aprūpi ir uzlabojušās, un viņi ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu. Arī citus ar pakalpojuma organizāciju saistītos aspektus, kā piemēram, pierakstu sistēmu, vecāki vērtēja pozitīvi. Izteikti pozitīvi tika novērtēts vizītes laiks, jo 40 minūšu ilgā vizīte sniedz iespēju vecākam noskaidrot visus interešējošos jautājumus par bērna veselību un attīstību. Kritiskāk programmu vērtēja speciālisti, kā būtiskākos programmas trūkumus minot nepieteikamo atalgojumu par ambulatorajām konsultācijām un cilvēkresursu. Speciālisti aptaujā min arī nepieciešamību programmā iekļaut papildus speciālistus, kā nozīmīgāko minot psihologu, kura konsultācijas šobrīd nav pieejamas bez maksas, bet būtu nepieciešamas programams ietvaros, līdzīgi kā tas ir citviet pasaulē. Vienlaikus speciālisti pauž gandarījumu par to, ka programmas ietvaros ir iespēja saviem pacientiem nodrošināt savlaicīgu palīdzību.

„Latvijā 2015. gadā līdz 34 gestācijas nedēļai piedzima 557 bērni, savukārt programmā 2016.gadā bija iekļauti 508 bērni, kas ir ļoti labs rādītājs! Arī to bērnu skaits, kuri dažādu iemeslu dēļ bija izstājušies no programmas, bija pavisam mazs – nepilni 2 %. Par programmu ikdienā saņemam pozitīvas atsauksmes, vecāki ļoti novērtē, ka bērnam ir pieejama profesionāla un koordinēta palīdzība. Šodien bija liels prieks redzēt mūsu pirmos absolventus un viņu vecākus, kuriem programma ir īpašs dzīves posms, kas tagad noslēdzas. Tāpēc vēlējāmies, lai arī programmas pēdējā vizīte ir īpaša, un esam pateicīgi Maxima Lavija, kas programmu atbalsta jau kopš 2015. gada, par atsaucību un iespēju sarūpēt visiem absolventiem diplomus, medaļas un grāmatiņu, kas paliks par piemiņu!” pastāstīja Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

„Esam gandarīti, ka jau vairākus gadus mums ir iespēja atbalstīt Bērnu slimnīcas fondu un BKUS un ka varējām būt arī daļa no priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programmas Drošais apmetnis, nodrošinot šiem bērniem medicīnisko palīdzību un aprūpi. Šodien varam būt liecinieki programmas Drošais apmetnis izlaidumam, kad pēc programmas darbības sākuma ir sasniegts daudz – kopā mums ir izdevies sniegt iespēju bērniem izaugt veseliem un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi,” par sadarbību stāsta SIA Maxima Latvija  vadītājs Andris Vilcmeiers.

Lielākais programmas īstenotājs ir VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, kur 2016. gadā pakalpojumu saņēma 407 bērni. Programmas ietvaros tika sniegtas 2143 konsultācijas, un no kopējā konsultāciju skaita, vairāk nekā 500 konsultācijas pacientiem bija nepieciešamas pie citiem, programmā neiekļautiem speciālistiem,  piemēram,  pie neirologa.

BKUS virsārste dr.Renāte Snipe uzsver, ka medicīnas iespējas pēdējo gadu laikā ir ļoti attīstījušās, kā rezultātā mediķiem ir iespēja izglābt sevišķi agrīni piedzimušus bērniņus, kuriem turpmākās dzīves sākumā jāvelta īpaša attieksme. "Pateicoties Bērnu slimnīcas fondam un ziedotāju atbalstam, slimnīcas vadībai un neonatologiem, uzrunājot racionālo veselības dienestu, kā arī Veselības ministriju,  ir izdevies izveidot valsts apmaksātu programmu, kā rezultātā bērniņiem un viņu ģimenēm tiek nodrošināts ne tikai medicīnisks, bet arī emocionāls atbalsts,” skaidro R.Snipe, piebilstot, ka “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ir veikusi būtisku ieguldījumu darba organizēšanā, savienojot stacionāros pakalpojumus ar ambulatorajiem, kas nozīmē to, ka programmas dalībniekiem tiek veltīta regulāra novērošana un uzraudzība ar mērķi savlaicīgi pamanīt problēmas un nekavējoties sniegt palīdzību. 

Programmas mērķis ir savlaicīgi pamanīt, koriģēt un novērst iespējamo pataloģiju veidošanos un progresēšanu, nodrošinot bērnam profesionālu, multidisciplināras speciālistu komandas palīdzību un uzraudzību, tādejādi uzlabojot veselību un mazinot invaliditātes riskus nākotnē. Programmas ieviešanas rezultātā ir būtiski mainījusies līdz 34 gestācijas nedēļai dzimušo bērnu veselības aprūpe, jo programmas ietvaros līdz koriģētajam 2 gadu vecumam saņem īpaši viņu veselības vajadzībām veidotu pakalpojumu ambulatorā līmenī. Pakalpojums tiek sniegts Jēkabpilī, Liepājā, Valmierā un Rīgā.  Programmas ietvaros ir noteiktas 7 neonatologa vizītes – koriģētajā 1 mēn, 3 mēn, 6 mēn, 9 mēn, 12 mēn, 1,5 gadu un 2 gadu vecumā. Neonatologa vizītes ilgums ir divas reizes garāks nekā regulārā konsultācija pie speciālista – 40 min, lai varētu veikt padziļinātu bērna attīstības novērtēšanu un informācijas sniegšanu vecākiem.

Programmu izveidoja Bērnu slimnīcas neonatologi sadarbībā ar koleģiem reģionos, savukārt Bērnu slimnīcas fonds kopā ar domubiedriem organizēja labdarības akciju Drošais apmetnis, lai programma varētu uzsākt darbu. Saziedotie līdzekļi 62 964, 20 eiro apmērā nodrošināja speciālistu apmācības, kabinetu aprīkojumu un metodiskos materiālus.

Atpakaļ