X
A A A A A
-A A A+

Pieejams Bērnu intensīvās terapijas ceļvedis

Bērnu intensīvās terapijas ceļvedis palīdzēs tūkstošiem bērnu kritiskā situācijā!

Šodien Bērnu slimnīcas fonds un Bērnu slimnīcas speciālisti nodeva ilgi un rūpīgi veidoto Bērnu intensīvās terapijas ceļvedi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai Sarmītei Villerei un reģionālo slimnīcu pārstāvim. Jau pavisam drīz šāds ceļvedis būs palīgs ikvienam mediķim, kurš sniedz neatliekamo palīdzību bērniem. Ceļvedis tapis ar Bērnu slimnīcas fonda un ziedotāju atbalstu, un to radījusi Bērnu slimnīcas reanimatologu un anesteziologu komanda, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pirmās palīdzības sniegšanas līmeni bērniem visā Latvijā.

Visā Latvijā šogad septiņu mēnešu laikā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests palīdzību ir sniedzis 27 000  bērnu. Grāmata ir īss un kodolīgs kopsavilkums par bērniem specifiskajām intensīvās terapijas tēmām, galvenokārt, kas saistīts ar zāļu, to devu un aprīkojuma izvēli, kā arī biežāk nepieciešamie algoritmi. Kaut arī Bērnu intensīvās terapijas pamatprincipi ir līdzīgi kā pieaugušo medicīnā - ātra orgānu bojājumu novēršana, pielietojot invazīvas ārstēšanas un pacientu uzraudzības metodes, tomēr bērniem piemērotu medikamentu devu un inventāra izvēli ievērojami apgrūtina lielā pacientu vecumu un izmēru dažādība - no jaundzimušajiem līdz gandrīz pilngadību sasniegušiem jauniešiem. Tas īpaši izpaužas stresa apstākļos ārstiem, kas ikdienā nestrādā ar bērniem, un rezidentiem apmācības procesā. Šī iemesla dēļ tika radīts bērnu intensīvās terapijas ceļvedis, kura galvenis mērķis ir atvieglot ātru lēmumu pieņemšanu kritiski slimiem bērniem gan Bērnu slimnīcā, gan ārpus tās. Grāmata būs pieejama bez maksas speciālistiem, kuri piedalās neatliekamās palīdzības procesā.

“Bērnu slimnīcas fonds cenšas uzlabot bērnu veselību dažādos veidos, taču mērķis mūsu darbam vienmēr ir viens – palīdzēt bērnam uzlabot veselību. Izglītojošie projekti, kurus fonds realizē, varbūt ir tie mazāk acīmredzamie, taču mēs apzināmies to vērtību un nozīmi. Darba instrumenti un to kvalitāte mediķiem ir ļoti būtiska, tāpēc ceļvedi mēs veidojām kā profesionālu darba instrumentu, kurš ir gan informatīvi bagāts, gan praktiski un ērti lietojams. Sirsnīgs paldies ziedotājam, kurš saredzēja šī ceļveža nozīmi un piekrita atbalstīt tā izdošanu, kā arī mūsu ārstu komandai – Reinim Balmakam, Arnitai Tomiņai uhn Ivaram Veģerim, jo saturs tapa pateicoties viņu inciatīvai un ārpus darba laika un tiešajiem pienākumiem”, pateicību pauda Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa

“Katru gadu Latvijā aptuveni 800 bērnu nokļūst intensīvās terapijas nodaļā, jo dažādu iemeslu dēļ viņiem ir nepieciešamas dzīvību uzturošās ārstēšanas metodes. Turklāt vairākām šīm slimībām ir raksturīga "zelta stunda" - brīdis, kad ļoti laicīgi veiktas pareizās ārstēšanas metodes spēj ievērojami uzlabot izdzīvošanu un samazināt risku paliekošām sekām. Ar šiem gadījumiem pirmkārt saskaras neatliekamās palīdzības sniedzēji ārpus bērnu intensīvās terapijas un tie ir pietiekami bieži, lai karjeras laikā ar tiem saskartos gandrīz jebkurš ārsts. Vienlaicīgi šādas situācijas ir pārāk retas, lai visiem ārstiem būtu iespējams uzturēt pediatrijai specifiskās zināšanas un prasmes. "BKUS Bērnu intensīvās terapijas ceļvedis" ir kabatas formāta rokasgrāmata ar nepieciešamo informāciju ātrai lēmumu pieņemšanai kritisku slimu bērnu ārstēšanā”, par ceļvedi pastāstīja BKUS reanimatologs, autoru komandas pārstāvis Reinis Balmaks.

Atpakaļ