X
A A A A A
-A A A+

Bērnu slimnīcā jaunas muzikālās izrādes "Saulīte slimnīcā" pirmizrāde

Pirmatsakņojumu piedzīvoja muzikāla izrāde bērniem "Saulīte slimnīcā".

Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas programmas “Pastāvēs, kas parvertīsies!” ietvaros tapusi jauna muzikāla izrāde “Saulīte slimnīcā. Atveseļošanās 10 ainās.” Pirmizrāde notika 2015. gada 21. oktobrī plkst. 15.00 Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā –Rīgas Centrālās bibliotēkas “Saulaino dienu bibliotēkā”.

Izrādes libreta autore ir Inese Zandere, režisore – Margo Zālīte. Mūzikas jaundarbus izrādei radījuši komponisti Imants Zemaris un Rihards Dubra.  Video veido Austra Hauks, bet gaismu partitūru – Jānis Sniķers. Bērnus – slimnīcas pacientus, izrādē atveidos Rīgas Doma kora skolas audzēkņi Agate Grīnhofa, Anna Stolere, Emīlija Melbārde, Evelīna Liepiņa, Lāsma Švemberga, Nikolass Funo, Patriks Tabaks, Pēteris Kalniņš un Viktorija Veldre. Vokālās pedagoģes Līga Veisa un Kristīne Circene. Raiņa tēlā iejutīsies aktieris Romāns Bargais, savukārt dakteru lomās redzēsim pavisam īstus dakterus – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas jauktā kora grupu, diriģenta Česlava Batņas vadībā. Izrādes radošās grupas scenogrāfiskās ieceres dzīvē īsteno Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi pedagoģes Daces Pudānes vadībā.

Izrādes pamatā ir Raiņa dzejas krājums bērniem “Saulīte slimnīcā” (1928), kura tapšanu iedvesmoja Raiņa ārstēšanās Bērnu slimnīcā. Kad Rainis saslima, viņu ārstēja draugs, toreizējais Bērnu slimnīcas direktors, sociāldemokrāts Andrejs Priedkalns. Bērnu slimnīcā, kur tolaik bija arī ārstu dzīvokļi, Rainim tika ierādīta istaba, kas joprojām tiek saukta par Raiņa istabu.

Vērojumus un pārdomas slimnīcā Rainis pārvērta krājumā, ko varētu nosaukt par atvērtu, praktiski izmantojamu struktūru: desmit dienas, gaidot izveseļošanos un izrakstīšanos, bērni cits citu uzmundrina ar dzejoļiem un sarunām. Noder viss, ko var atrast atmiņā, izlasīt no jauna vai uzzināt no pieaugušajiem – māsiņām, ārstiem, kas palīdz sagatavot šo ikdienas priekšnesumu. Līdzīgi rīkojies arī pats Rainis: viņš ne tikai raksta jaunus dzejoļus, ne tikai stāsta par saviem grāmatas varoņiem – pieciem bērniem, bet iekļauj šajā krājumā daudz ko iepriekš uzrakstītu, pārstāsta dzejā pasakas un fabulas.

„Veidojot koncertizrādes libretu, esam rīkojušies tikpat brīvi, saskaņā ar Raiņa doto iespēju: izmantota daļa dzejoļu no krājuma “Saulīte slimnīcā”, iekļauti arī citi Raiņa darbi, dzejoļi strukturēti desmit ainās – desmit izveseļošanās dienās, kam dots katrai savs saturisks akcents,” stāsta izrādes veidotāji.

Krājuma ievadā Rainis raksta: “Laiks tā bērniem pagāja ātri un it kā nemanot, un viņi atveseļojās agrāk, nekā bija domāts, un atstāja cits pēc cita slimnīcu un pārgāja mājās jautrāki un mazāk novārguši no niknā šarlaka. [..] Vēl ilgi viņi atcerējās ne vien savas ciešanas, bet arī patīkamo kopdzīvi un draudzības jūtas bērnu slimnīcā. Bet bērnu draugi domāja, vai nebūtu labi, ka slimnīcās bērniem, un varbūt arī pieaugušiem, lūkotu laiku pakavēt vai nu ar tādu pašdarbību, kur tā iespējama pie ne sevišķi grūti slimiem, vai ar filmu izrādēm, vai ar stāstītājiem un deklamētājiem, kuri apmeklētu slimos bērniņus un īsinātu tiem garo, grūto laiku un liktu kaut uz mazu brītiņu aizmirst sāpes un ciešanas. [..] Vēlāk visi man apgalvoja, viņi itin labi atceroties, ka slimnīcā toreiz visu laiku bijis labs laiks un spīdējusi saule. Cik es turpretim atceros, tad toreiz laiks bija aizvien apmācies un miglains, un vai tik bērniņiem nebūs atmiņā atspīdējusi viņu iekšējā prieka saulīte par draudzību slimnīcā? Tā es arī nosaukšu šo grāmatiņu – par “Saulīti slimnīcā”.”

Raiņa izteiktās ierosmes, kuras viņš savulaik pārsprieda arī ar saviem draugiem - ārstiem, mūsdienās ir plaši akceptētas, tās īsteno labdarības kustība, kuras ideju ģenerators un sabiedrības aktivizētājs ir Bērnu slimnīcas fonds. Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā (BKUS) – un līdzīgi arī citās Latvijas slimnīcās notiek visdažādākie kultūras pasākumi un radošas nodarbības, kuru mērķis ir atvieglot bērnu veseļošanos, uzmundrināt viņus morāli un intelektuāli.

Arī koncertuzvedums, kura žanra apzīmējums ir “izveseļošanās 10 ainās” tiek veidots ar mērķi, atgādinot ģimenes un skolu auditorijai mazāk zināmu Raiņa literārā mantojuma daļu, aktualizēt šo mūzikas un dzejas saulaino funkciju, spēju uzturēt garīgu un fizisku spēku. Koncertuzvedums nav adresēts tikai bērniem, kas ārstējas slimnīcās, tam ir patstāvīga mākslinieciska vērtība.

Izrāde tapusi pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstam. Izrādes tapšanu atbalstījuši arī Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments un SIA “Lage”. Pateicamies par sirsnīgo sadarbību Bērnu klīniskās universitates slimnīcai, Rīgas Centrālās bibliotēkas  “Saulaino dienu bibliotēkai”, Bērnu slimnīcas fondam, Rīgas Doma kora skolai, kā arī  Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolai. Izrādes producents ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs. 

Atpakaļ