X
A A A A A
-A A A+

Jaunas telpas bērniem ar īpašām vajadzībām

Gaiļezera novietnē atklātas jaunas telpas bērniem ar īpašām vajadzībām "Atelpas brīdis".

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Gaiļezera novietnē atklātas jaunas telpas bērniem ar īpašām vajadzībām "Atelpas brīdis". Bērni te varēs uzturēties līdz pat 45 dienām gadā, kamēr viņus aprūpē mediķi un pedagogi, tādejādi nedaudz atslogojot to vecāku ikdienu, kuriem diendienā jārūpējas par atvasi ar īpašajām vajadzībām. Centrā darbosies sociālie audzinātāji, māsu palīgi, speciālais pedagogs, sociālais darbinieks, medicīnas māsa. 

Pakalpojums "Atelpas brīdis" ir atbalsts ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem līdz 18 gadiem. „Atelpas brīdis” mērķis ir nodrošināt šiem bērniem ar invaliditāti un smagiem funkcionāliem traucējumiem īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes pakalpojumu, atslogojot ģimenes un piederīgos no smagās, atbildību un lielu spēku prasošās aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas. Šo pakalpojumu 45 dienas gadā nodrošina Bērnu slimnīcas speciālisti (sociālie audzinātāji, māsu palīgi, speciālais pedagogs, sociālais darbinieks u.c.), kuri blakus aprūpei attīsta bērniem pašapkalpošanās iemaņas un sociālās prasmes, palīdz veidot sociālos kontaktus, mudina bērnus iesaistīties dažādās piemērotās individuālās un grupu aktivitātēs, kā arī organizē viņu brīvā laika pavadīšanu.

Bērna vecāki un citi ģimenes locekļi saņem atbalstu un praktiskas konsultācijas par sava bērna aprūpes, audzināšanas un izglītošanas jautājumiem, kā arī sadarbībā ar pakalpojuma speciālistiem iesaistās bērna sociālās aprūpes plāna veidošanā un realizēšanā. “Atelpas brīža” pakalpojumus ir arī iespējams iekļaut vienotā programmā ar iepriekš plānotu rehabilitācijas kursu, ja bērnam tādu ir nozīmējuši speciālisti (fizioterapeits, logopēds, ergoterapeits, psihologs un citi).

Pakalpojums “Atelpas brīdis” Bērnu slimnīcā darbojas no 2013. gada un apkalpo vidēji 3 bērnus dienā, taču, ņemot vērā reālo pieprasījumu, kas ir krietni lielāks, pašlaik pakalpojumam ir atrastas jaunas, piemērotākas un ērtākas telpas šī pakalpojuma sniegšanai un attīstībai. Bērnu slimnīca aktīvi iesaistās arī citu pakalpojuma uzlabojumu veikšanā - tiek organizēts pastāvīgs, profesionāls personāls, tiek risināti dažādi bērnu – invalīdu apkalpošanas jautājumi un citi.

Tomēr, lai jaunajās telpās apstākļi bērniem būtu labāki un vide  iespējami mājīgāka, blakus slimnīcas ieguldījumam ir  nepieciešama arī sabiedrības uzmanība, atbalsts un iesaistīšanās. Galvenā vajadzība pašlaik ir jauno telpu labiekārtošana, kur visvairāk ir nepieciešams papildināt bērnu atpūtas un aktivitāšu telpas aprīkojumu. Tā kā bērni atelpas brīdī atrodas ilgāku laika periodu, tad ir ļoti nepieciešams sarūpēt dažas sadzīves tehnikas lietas, bez kā nevar iztikt, jo “Atelpas brīža” pacientiem ēdināšana dažkārt ir atšķirīga un specifiska – ēdiens ir paņemts no mājām, uzglabājams un uzsildāms utt. Vēl – tā kā bērni nereti ir ar smagām diagnozēm un guļoši, un tie ir fiziski jāpārvieto no vienas telpas uz otru, tad, atslogojot aprūpes personāla darbu, ir būtiski iegādāties atsevišķus tehniskos palīglīdzekļus guļošo pacientu pozicionēšanai un pārvietošanai (sk. tāmi). Tāmes pozīcijas ir iespējams realizēt gan visas kopā, gan atsevišķi.

Atpakaļ